Levensonderhoud van uw kind

Is uw kind 16 of 17 jaar en krijgt u geen kinderbijslag meer voor uw kind? Dan kunt u soms toch kindgebonden budget krijgen. Lees de voorwaarden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De SVB controleert of u voldoende bijdraagt aan het levensonderhoud van uw kind en geeft dit aan ons door. Dat is zo als u minimaal € 488 per kwartaal bijdraagt.

Gaat het om het kindgebonden budget in de periode vóór 2023? In 2022 moest u minimaal € 440 per kwartaal bijdragen, in 2021 en 2020 € 433.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.