Wat is 'in belangrijke mate onderhouden'?

Uw kind in belangrijke mate onderhouden, betekent dat u meebetaalt aan het levensonderhoud van uw kind, zoals voor zijn eten en kleding. De Sociale Verzekeringsbank controleert of u uw kind in belangrijke mate onderhoudt en geeft dit aan ons door.

U onderhoudt uw kind in belangrijke mate als u in 2018 per kwartaal minimaal € 422 bijdraagt aan het levensonderhoud. Het bedrag voor 2019 is nog niet bekend.

Gaat het om het kindgebonden budget in de periode vóór 2018? In 2017, 2016 en 2015 moest u minimaal € 416 per kwartaal bijdragen.

Uw kind mag ook niet te veel bijverdienen. Kijk voor meer informatie op de website van de SVB.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.