Wat is 'in belangrijke mate onderhouden'?

Uw kind in belangrijke mate onderhouden, betekent dat u meebetaalt aan het levensonderhoud van uw kind, zoals voor zijn eten en kleding. De Sociale Verzekeringsbank controleert of u uw kind in belangrijke mate onderhoudt en geeft dit aan ons door.

U onderhoudt uw kind in belangrijke mate als u per kwartaal minimaal € 433 (norm voor 2021) bijdraagt aan het levensonderhoud. 

Gaat het om het kindgebonden budget in de periode vóór 2021? In 2020 moest u minimaal € 433 per kwartaal bijdragen, in 2019 € 425 en in 2018 € 422. In 2017 en 2016 moest u minimaal € 416 per kwartaal bijdragen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.