Kan ik kindgebonden budget krijgen als ik in het buitenland werk?

Woont u met uw gezin in Nederland en werkt u in het buitenland? Dan kunt u soms kindgebonden budget krijgen. U moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als wanneer u in Nederland zou werken.

Lees meer hierover bij Voorwaarden voor kindgebonden budget.

Buitenlandse toeslagen tellen ook mee

Werkt u in het buitenland? Dan berekenen wij hoeveel kindgebonden budget u kunt krijgen. We kijken naar de Nederlandse toeslagen die u al krijgt, en naar buitenlandse tegemoetkomingen voor uw gezin (gezinsbijslagen). Denk aan kinderopvangtoeslag, kinderbijslag en buitenlandse varianten daarvan. Per kind krijgt u nooit meer dan het hoogste bedrag aan gezinsbijslagen waarop u recht hebt. We passen de Nederlandse regels toe en de regels van het land waarin u woont.

Uitbetaling

Meestal krijgt u het kindgebonden budget van ons. Maar soms betaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de toeslag uit. De SVB kijkt naar alle gezinsbijslagen die u al krijgt. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw situatie. Na elk jaar krijgt u van ons een definitieve berekening. Hebt u te veel of te weinig gekregen? Dan wordt dat verrekend. Meer informatie vindt u op svb.nl/kinderbijslag.

Geef wijzigingen door aan de SVB

Krijgt u kindgebonden budget? Geef de volgende wijzigingen dan door aan de SVB:

  • U of uw toeslagpartner gaat in het buitenland werken, maar u blijft met uw gezin in Nederland wonen.
  • U verhuist met uw gezin naar het buitenland, maar u of uw toeslagpartner blijft in Nederland werken.

De SVB geeft dit aan ons door. Lees meer hierover op svb.nl.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.