Kan ik kindgebonden budget krijgen als ik in het buitenland werk?

Woont u met uw gezin in Nederland en werkt u in het buitenland? Dan kunt u soms kindgebonden budget krijgen. U moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als wanneer u in Nederland zou werken.

Lees meer hierover bij Voorwaarden voor kindgebonden budget.

Buitenlandse gezinsbijslagen tellen mee

Bij de berekening van het kindgebonden budget kijken we naar de gezinsbijslagen die u (en uw partner) in Nederland én in het buitenland krijgt. Krijgt u in beide landen gezinsbijslagen, zoals kinderbijslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag of buitenlandse varianten daarvan? Dan krijgt u in totaal per kind nooit meer dan het hoogste bedrag aan gezinsbijslagen waarop u recht hebt volgens de regels van Nederland of het buitenland. Of de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de gezinsbijslagen volledig uitbetaalt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Lees meer hierover op svb.nl/kinderbijslag.

Uitbetaling

Als u in Nederland woont en in het buitenland werkt, berekenen wij hoeveel kindgebonden budget u krijgt. Meestal betalen wij het kindgebonden budget uit, maar in een aantal gevallen betaalt de SVB uit. De SVB houdt dan rekening met de eventuele andere gezinsbijslagen die u krijgt, zoals kinderbijslag. Ook als na afloop van het jaar blijkt dat u te veel of te weinig kindgebonden budget hebt ontvangen, zorgt de SVB in die situatie ervoor dat het verrekend wordt. Lees meer hierover op svb.nl/kinderbijslag.

Geef wijzigingen door aan de SVB

Krijgt u kindgebonden budget? Geef de volgende wijzigingen dan door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB):

  • U of uw toeslagpartner gaat in het buitenland werken, maar u blijft met uw gezin in Nederland wonen.
  • U verhuist met uw gezin naar het buitenland, maar u of uw toeslagpartner blijft in Nederland werken.

De SVB geeft dit aan ons door. Lees meer hierover op svb.nl.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.