Krijg ik kindgebonden budget als 1 van ons in het buitenland werkt?

Woont u met uw gezin in Nederland en werkt u in het buitenland? Dan kunt u soms kindgebonden budget krijgen. U moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als wanneer u in Nederland zou werken. Zo kunt u alleen kindgebonden budget krijgen als u kinderbijslag krijgt.

Lees hier alle voorwaarden voor kindgebonden budget.

Buitenlandse toeslagen tellen ook mee

Werkt u in het buitenland? Voor de berekening van het kindgebonden budget, kijken we naar de Nederlandse toeslagen die u krijgt en naar andere, buitenlandse tegemoetkomingen voor uw gezin (gezinsbijslagen). Denk aan kinderopvangtoeslag, kinderbijslag en buitenlandse varianten daarvan. Per kind krijgt u het hoogste bedrag aan gezinsbijslagen waarop u in 1 van beide landen recht hebt. U krijgt dus nooit uit beide landen alles. 1 land betaalt de volledige gezinsbijslag, het andere land vult aan als de uitkering in dat land hoger is.

Voorbeeldsituatie

Woont u in Nederland en werkt u in het buitenland? Maar werkt uw partner in Nederland? Dan krijgt uw partner Nederlandse kinderbijslag en kindgebonden budget. U krijgt dan misschien nog een aanvulling uit het land waar u werkt.

Kijk voor meer situaties en voorbeelden op de website van Grensinfopunt.

Uitbetaling

Meestal krijgt u het kindgebonden budget van ons. Maar soms betaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de toeslag uit. De SVB kijkt naar alle gezinsbijslagen die u al krijgt. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw situatie. Na elk jaar krijgt u van ons een definitieve berekening. En de SVB bekijkt dan opnieuw of u recht hebt op een nabetaling of een bedrag moet terugbetalen. Meer informatie vindt u op svb.nl/kinderbijslag.

Geef wijzigingen door aan de SVB

Krijgt u kindgebonden budget? Geef de volgende wijzigingen dan door aan de SVB:

  • U of uw toeslagpartner gaat in het buitenland werken, maar u blijft met uw gezin in Nederland wonen.
  • U verhuist met uw gezin naar het buitenland, maar u of uw toeslagpartner blijft in Nederland werken.

De SVB geeft dit aan ons door. Lees meer hierover op svb.nl.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.