Burgerservicenummer als u, uw partner of uw kind buiten Nederland woont

Woont u in het buitenland en wilt u een toeslag aanvragen of wijzigen? U hebt dan een burgerservicenummer (bsn) nodig. Dit staat in uw Nederlandse paspoort of op uw identiteitskaart (daarop heet het geen bsn maar 'persoonsnummer'). En ook op uw rijbewijs, loonstrook, jaaropgaaf, zorgpas of zorgpolis uit Nederland.

Burgerservicenummer van mijn toeslagpartner

Hebt u een toeslagpartner die in het buitenland woont? Deze moet ook een burgerservicenummer hebben. Zonder bsn rekenen wij uw toeslagpartner niet mee. Gevolg: u krijgt niet het juiste bedrag aan toeslag. Als we u ten onrechte als alleenstaande ouder zien, krijgt u te veel kindgebonden budget. U moet dan later weer een deel terugbetalen. En u krijgt juist te weinig zorgtoeslag als wij uw partner niet meerekenen.

Heeft uw toeslagpartner nog geen bsn? Aanvragen kan bij 1 van de volgende gemeentes:

 • Alkmaar
 • Almelo
 • Amsterdam
 • Breda
 • Den Haag
 • Doetinchem
 • Eindhoven
 • Goes
 • Groningen
 • Heerlen
 • Leeuwarden
 • Leiden
 • Nijmegen
 • Rotterdam
 • Terneuzen
 • Utrecht
 • Venlo
 • Westland
 • Zwolle

Is het niet mogelijk om bij 1 van deze gemeentes langs te gaan? Een burgerservicenummer kunt u ook aanvragen met het formulier Verzoek burgerservicenummer toeslagpartner buitenland of aanvragen bij de BelastingTelefoon Buitenland.

Burgerservicenummer van mijn kind

Is uw kind in het buitenland geboren en wilt u kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget aanvragen? Dan hebt u voor uw kind ook een burgerservicenummer nodig. Dit krijgt u vanzelf als u kinderbijslag aanvraagt bij de Sociale verzekeringsbank (SVB).

Ontvangt u nog geen kinderbijslag? Neem dan contact op met de SVB:

 • Woont u in het buitenland en hebt u een Nederlandse werkgever? Neem dan contact op met het SVB-kantoor waar die werkgever onder valt.
 • Woont u in het buitenland en werkt u voor een buitenlandse werkgever in Nederland? Neem dan contact op met het SVB-kantoor waar de postcode van uw Nederlandse werkadres onder valt.

De SVB zorgt ervoor dat uw kind als niet-ingezetene wordt ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). Daarna ontvangt u van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief met het burgerservicenummer van uw kind. Kijk voor meer informatie op svb.nl.

Wilt u geen kinderbijslag ontvangen? Dan kunt u geen kindgebonden budget krijgen. Wilt u wél kinderopvangtoeslag? Vraag dan  een burgerservicenummer voor uw kind aan via de Belastingdienst. Stuur hiervoor een brief met de volgende gegevens:

 • de reden waarom u het burgerservicenummer voor uw kind nodig hebt (in dit geval omdat u kinderopvangtoeslag wilt aanvragen)
 • een kopie van de woonplaatsverklaring van het woonland van uw kind. Die regelt u via de gemeente waar u woont. De verklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden
 • een uittreksel uit het geboorteregister van uw kind
 • een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van uw kind. Of als het kind in het paspoort van een ouder staat, een kopie van het paspoort van die ouder
 • uw burgerservicenummer/sofinummer en handtekening en ook die van de eventuele andere ouder of voogd

Stuur uw brief naar:

Belastingdienst
Postbus 2891
6401 DJ Heerlen
Nederland

Daarna ontvangt u van het ministerie van BZK  een brief met het burgerservicenummer van uw kind. Dat duurt maximaal 8 weken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.