Burgerservicenummer als u buiten Nederland woont

Wilt u vanuit het buitenland een toeslag aanvragen of wijzigen? U hebt dan een burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit staat in uw Nederlandse paspoort of op uw identiteitskaart, rijbewijs, loonstrook, jaaropgaaf, zorgpas of zorgpolis uit Nederland.

Burgerservicenummer van mijn toeslagpartner

Hebt u een toeslagpartner? Uw toeslagpartner moet ook een burgerservicenummer (BSN) hebben. Heeft uw toeslagpartner geen BSN? Hij kan dit aanvragen aan de balie bij sommige gemeentes in Nederland. Aanvragen kan bij 1 van de volgende gemeentes:

 • Alkmaar
 • Almelo
 • Amsterdam
 • Breda
 • Den Haag
 • Doetinchem
 • Eindhoven
 • Goes
 • Groningen
 • Heerlen
 • Leeuwarden
 • Leiden
 • Nijmegen
 • Rotterdam
 • Terneuzen
 • Utrecht
 • Venlo
 • Westland
 • Zwolle

Is het niet mogelijk om bij 1 van deze gemeentes langs te gaan? Een burgerservicenummer kunt u ook aanvragen met het formulier 'Verzoek burgerservicenummer toeslagpartner buitenland'. Dit kunt u downloaden of aanvragen bij de BelastingTelefoon Buitenland.

Burgerservicenummer van mijn kind

Is uw kind in het buitenland geboren en wilt u kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget aanvragen? Dan hebt u voor uw kind ook een burgerservicenummer nodig. Dit krijgt u vanzelf als u kinderbijslag aanvraagt bij de Sociale verzekeringsbank (SVB).

Ontvangt u nog geen kinderbijslag? Neem dan contact op met de SVB:

 • Woont u in het buitenland en hebt u een Nederlandse werkgever? Neem dan contact op met het SVB-kantoor waar die werkgever onder valt.
 • Woont u in het buitenland en werkt u voor een buitenlandse werkgever in Nederland? Neem dan contact op met het SVB-kantoor waar de postcode van uw Nederlandse werkadres onder valt.

De SVB zorgt ervoor dat uw kind als niet-ingezetene wordt ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). Daarna ontvangt u van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief met het burgerservicenummer van uw kind. Kijk voor meer informatie op svb.nl.

Wilt u geen kinderbijslag ontvangen? Dan kunt u geen kindgebonden budget krijgen. Wilt u wél kinderopvangtoeslag? Vraag dan  een burgerservicenummer voor uw kind aan via de Belastingdienst. Stuur hiervoor een brief met de volgende gegevens:

 • de reden waarom u het burgerservicenummer voor uw kind nodig hebt (in dit geval omdat u kinderopvangtoeslag wilt aanvragen)
 • een kopie van de woonplaatsverklaring van het woonland van uw kind. Die regelt u via de gemeente waar u woont. De verklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden
 • een uittreksel uit het geboorteregister van uw kind
 • een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van uw kind. Of als het kind in het paspoort van een ouder staat, een kopie van het paspoort van die ouder
 • uw burgerservicenummer/sofinummer en handtekening en ook die van de eventuele andere ouder of voogd

Stuur uw brief naar:

Belastingdienst
Postbus 2891
6401 DJ Heerlen
Nederland

Daarna ontvangt u van het ministerie van BZK  een brief met het burgerservicenummer van uw kind. Dat duurt maximaal 8 weken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.