Ik heb een stiefkind, pleegkind of adoptiekind – hoe zit het met kindgebonden budget?

Weet u niet precies wat wij met deze termen bedoelen?

Ik heb een stiefkind of adoptiekind

U kunt dan meestal kindgebonden budget krijgen. Daarvoor moet u sowieso kinderbijslag krijgen. Kijk op Kinderbijslag aanvragen als u wilt zien of u er recht op hebt. Anders krijgt u geen kindgebonden budget. Lees verder over de andere voorwaarden voor kindgebonden budget.

Ik heb een pleegkind

Er zijn bij een pleegkind meerdere situaties mogelijk en daarom zetten we ze op een rij:

  • U krijgt pleegoudervergoeding. Dit is de meest voorkomende situatie. U krijgt dan voor uw pleegkind geen kinderbijslag en daardoor hebt u ook geen recht op kindgebonden budget.
  • U krijgt geen pleegoudervergoeding, maar wel kinderbijslag voor uw pleegkind. U kunt dan kindgebonden budget krijgen.
  • Uw kind is 16 of 17 jaar. U krijgt geen pleegoudervergoeding en ook geen kinderbijslag voor uw pleegkind. U onderhoudt uw pleegkind in belangrijke mate. Dan kunt u kindgebonden budget krijgen.

Hoe vraag ik het aan?

Kindgebonden budget hoeft u niet zelf aan te vragen als u al een toeslag van ons krijgt. U krijgt vanzelf bericht als u er volgens ons recht op hebt.

Krijgt u geen bericht en denkt u wel recht op te hebben op kindgebonden budget? Dan kunt u het wel zelf aanvragen. De ouder die de kinderbijslag heeft aangevraagd, moet dit doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.