Ik heb een stiefkind, pleegkind of adoptiekind – hoe zit het met kindgebonden budget?

U kunt voor deze kinderen kindgebonden budget krijgen, alleen meestal niet voor een pleegkind.

Wat is precies het verschil tussen deze termen?

Een stiefkind is een kind dat uw partner heeft gekregen in een vorige relatie.

Een pleegkind is geen 'eigen' kind, maar hoort wel bij uw gezin. U voedt het kind zelf op en onderhoudt het als een eigen kind.

Een adoptiekind is niet uw biologische kind, maar is voor de wet uw eigen kind. Een adoptiekind heeft meestal ook uw achternaam gekregen. Adoptiekinderen komen vaak uit het buitenland.

Kan ik kindgebonden budget krijgen?

Daarvoor moet u sowieso kinderbijslag krijgen. Kijk op Kinderbijslag aanvragen als u wilt zien of u er recht op hebt. Anders krijgt u geen kindgebonden budget. Lees verder over de andere voorwaarden voor kindgebonden budget.

Ik heb een pleegkind

Er zijn bij een pleegkind meerdere situaties mogelijk en daarom zetten we ze op een rij:

  • U krijgt pleegoudervergoeding. Dit is de meest voorkomende situatie. U krijgt dan voor uw pleegkind geen kinderbijslag en daardoor hebt u ook geen recht op kindgebonden budget.
  • U krijgt geen pleegoudervergoeding, maar wel kinderbijslag voor uw pleegkind. U kunt dan kindgebonden budget krijgen.
  • Uw kind is 16 of 17 jaar. U krijgt geen pleegoudervergoeding en ook geen kinderbijslag voor uw pleegkind. U onderhoudt uw pleegkind in belangrijke mate. Dan kunt u kindgebonden budget krijgen.

Hoe vraag ik het aan?

Kindgebonden budget hoeft u niet zelf aan te vragen als u al een toeslag van ons krijgt. U krijgt vanzelf bericht als u er volgens ons recht op hebt.

Krijgt u geen bericht en denkt u wel recht op te hebben op kindgebonden budget? Dan kunt u het wel zelf aanvragen. De ouder die de kinderbijslag heeft aangevraagd, moet dit doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.