Stiefkind, pleegkind of adoptiekind - wat is het verschil?

In onze uitleg over toeslagen kunt u deze woorden tegenkomen. Lees hier wat wij ermee bedoelen.

Wat is een stiefkind?

Een stiefkind is een kind dat uw partner uit een eerdere relatie heeft.

Als uw stiefkind bij u woont, gelden voor de toeslagen dezelfde regels als voor eigen kinderen. Meestal is dat gunstig voor uw toeslagen.

Vanaf 2023 gelden dezelfde regels als u met uw partner samenwoont. Vóór 2023 was dat alleen zo als u getrouwd was of als u geregistreerd partners was.

Let op!

Ook als u en uw partner uit elkaar gaan en geen toeslagpartners meer zijn, kan een kind nog steeds voor de toeslagen als stiefkind meetellen.

Wat is een pleegkind?

Een pleegkind is geen 'eigen' kind, maar hoort wel bij uw gezin. U voedt het kind op en onderhoudt het als een eigen kind.

Er zijn bij een pleegkind meerdere situaties mogelijk en daarom zetten we ze op een rij:

  • U krijgt pleegoudervergoeding. Dit is de meest voorkomende situatie. U krijgt dan voor uw pleegkind geen kinderbijslag.
  • U krijgt geen pleegoudervergoeding, maar wel kinderbijslag voor uw pleegkind.
  • Uw kind is 16 of 17 jaar. U krijgt geen pleegoudervergoeding en ook geen kinderbijslag voor uw pleegkind. U onderhoudt uw pleegkind in belangrijke mate.

Wat is een adoptiekind?

Een adoptiekind is niet uw biologische kind, maar is voor de wet uw eigen kind. U voedt het kind zelf op en onderhoudt het als een eigen kind. Een adoptiekind heeft meestal ook uw achternaam gekregen.

Kijk ook eens bij

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.