Wat is een stiefkind?

Een stiefkind is een kind dat uw partner uit een eerdere relatie heeft.

Als uw stiefkind bij u woont, gelden voor de toeslagen dezelfde regels als voor eigen kinderen. Meestal is dat gunstig voor uw toeslagen.

Tot 1 januari 2023 golden alleen dezelfde regels als voor een eigen kind als u getrouwd bent met uw partner of als u geregistreerd partners bent. Maar vanaf 2023 is dat ook zo als u met uw partner samenwoont.

Let op!
Ook als u en uw partner uit elkaar gaan en geen toeslagpartners meer zijn, kan een kind nog steeds voor de toeslagen als stiefkind meetellen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.