Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen? Lees de voorwaarden

Kunt u vanwege uw werk niet op de kinderen passen en hebt u daarom kinderopvang nodig? Dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Dit is een bijdrage in de kosten van de opvang.

U moet ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

U en het kind wonen op hetzelfde adres en staan op dit adres ingeschreven bij de gemeente

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen voor uw eigen kinderen, de kinderen van uw toeslagpartner, pleegkinderen en adoptiekinderen. Lees wat precies het verschil is tussen een stiefkind, pleegkind of adoptiekind

Bent u co-ouder? Dan zijn de regels anders. Zie Ik word co-ouder.

U onderhoudt het kind in belangrijke mate

Dat is meestal zo als u voor het kind kinderbijslag ontvangt. Of een pleegouderbijdrage voor uw adoptie- of pleegkind. Als dat niet zo is, moet u kunnen aantonen dat u het kind in belangrijke mate onderhoudt. Dat is zo als u per kwartaal minimaal € 519 (€ 446 in 2023) bijdraagt aan het levensonderhoud van het kind, zoals voor zijn eten en kleding.

U werkt

Het gaat erom dat u geld verdient met uw werk en er belasting over betaalt. Werkt u parttime? Ook dan komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Hebt u een toeslagpartner? Dan moet u allebei werken.

Wat telt als werk?

Als u met uw werk geld verdient waarover u belasting betaalt, dan telt het als werk. Bijvoorbeeld:

 • U hebt een vaste baan.
 • U bent ondernemer, zzp’er of freelancer.
 • U bent flexwerker of oproepkracht.
 • U werkt als uitzendkracht.
 • U bent raadslid bij de gemeente.
 • U bent werknemer-promovendus bij een universiteit.
 • U bent beurspromovendus en u doet belastingaangifte over uw inkomen.
 • U werkt mee in de zaak van uw partner. Ook als u daar niet voor betaald krijgt, kunt u wel toeslag krijgen.

Wat telt niet als werk?

Als u met uw werk geen geld verdient waarover u belasting betaalt, dan telt het niet als werk. Bijvoorbeeld:

 • U doet vrijwilligerswerk (met of zonder vrijwilligersvergoeding).
 • U bent mantelzorger.
 • U bent beurspromovendus en u doet geen belastingaangifte over uw inkomen.

Werkt u of uw toeslagpartner niet?

Soms kunt u dan toch kinderopvangtoeslag krijgen. Bijvoorbeeld als u of uw toeslagpartner een opleiding, inburgeringscursus of traject naar werk volgt.

Uw kind gaat naar een geregistreerde opvang

De gemeente checkt of de opvang goed en veilig is. Goedgekeurde opvang staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en heeft een LRK-nummer. Zonder dit nummer kunt u geen kinderopvangtoeslag aanvragen.

Uw geeft uw bsn door aan de kinderopvang

Uw kinderopvang vraagt u om het burgerservicenummer (bsn) van uzelf, uw partner en uw kind aan hen te geven. Dit is nodig om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen.

Een deel van de kosten van de opvang betaalt u zelf

Met de kinderopvangtoeslag kunt u niet alle kosten van de opvang betalen. U betaalt ook altijd zelf een deel van de kosten. Dat is de verplichte eigen bijdrage. U moet met bankafschriften kunnen bewijzen dat u de opvangkosten op tijd betaalde. Betaalt u zelf niet mee aan de kosten? Bijvoorbeeld als uw gastouder uw kind gratis opvangt. Dan hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag.

Andere situaties

Hebt u te maken met 1 van de volgende situaties? Kijk hoe het zit met kinderopvangtoeslag:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.