Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen? Lees de voorwaarden

Kunt u vanwege uw werk niet op de kinderen passen en hebt u daarom kinderopvang nodig?

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u werkt en uw kind naar een geregistreerde opvang gaat. Hebt u een toeslagpartner? Dan moet u allebei werken.

Wat telt als werk?

Het gaat erom dat u geld verdient met uw werk en er belasting over betaalt. Werkt u parttime? Ook dan komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Voorbeelden

  • U hebt een vaste baan.
  • U bent ondernemer, zzp’er of freelancer.
  • U werkt als uitzendkracht.
  • U bent raadslid bij de gemeente.
  • U bent werknemer-promovendus bij een universiteit.

 

Werkt u mee in de zaak van uw partner, maar wordt u daar niet voor betaald? Dan kunt u wel toeslag krijgen.

Wat telt niet als werk?

Doet u bijvoorbeeld vrijwilligerswerk (met of zonder vrijwilligersvergoeding)? Of bent u mantelzorger? Dat telt niet als werk, omdat u hiermee geen geld verdient en daarover geen belasting betaalt.

Beurspromovendus

Als u of uw partner beurspromovendus is, maar niet in dienst is bij de universiteit, telt dat niet als werk en kunt u geen kinderopvangtoeslag krijgen.

Werkt u of uw toeslagpartner niet?

Soms kunt u dan toch kinderopvangtoeslag krijgen. Bijvoorbeeld als u of uw toeslagpartner een opleiding, inburgeringscursus of traject naar werk volgt.

Mijn kind woont niet bij mij

Dan hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag. Want u kunt alleen toeslag krijgen als u voldoet aan elk van de volgende 2 voorwaarden:

  • U en uw kind wonen op hetzelfde adres.
  • U en uw kind staan allebei op dit adres ingeschreven bij de gemeente.

Bent u co-ouder? Dan zijn de regels anders. Zie Ik word co-ouder.

Ik heb een adoptie- of pleegkind

Dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen als dit kind op uw adres staat ingeschreven. U moet dan wel kinderbijslag of een pleegouderbijdrage krijgen voor dit kind. Of u moet kunnen aantonen dat u het kind in belangrijke mate onderhoudt.

Een deel van de kosten van de opvang betaal ik zelf

Het ene deel van de kosten kunt u met de kinderopvangtoeslag betalen. Het andere deel moet u zelf betalen. Dat is de verplichte eigen bijdrage. Betaalt u geen eigen bijdrage? Dan hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag. U moet met bankafschriften kunnen aantonen dat u eigen bijdrage betaalt.

Andere situaties

Hebt u te maken met 1 van de volgende situaties? Kijk hoe het zit met kinderopvangtoeslag:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.