Ik word co-ouder - wat betekent dat voor mijn toeslagen?

Als u co-ouder wordt, heeft dat gevolgen voor uw huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget.

Wanneer bent u co-ouder?

U bent co-ouder als u met uw ex-partner hebt afgesproken om de dagelijkse opvang en opvoeding van uw kind op jaarbasis ongeveer gelijk te verdelen. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld:

 • Uw kind woont 3 hele dagen per week bij u. En 3 hele dagen per week bij uw ex. U hoeft de dagen van een week niet vanaf maandag te tellen.
 • Uw kind woont om en om 1 week bij u en 1 week bij uw ex.
 • Uw kind woont in de oneven weken 4 hele dagen bij u en 2 hele dagen bij uw ex. En in de even weken woont uw kind 2 hele dagen bij u en 4 hele dagen bij uw ex.

Maar ook een andere verdeling is mogelijk. Het gaat erom dat uw kind minimaal 156 dagen per kalenderjaar bij elke ouder is.

Bekijk wat u moet regelen als u co-ouder bent

Hebt u de normale wijzigingen voor uw scheiding doorgegeven? Kijk bij uw toeslag om te zien wat u daarna nog moet regelen.

 • U krijgt kinderopvangtoeslag

  U kunt kinderopvangtoeslag krijgen voor de opvanguren die u zelf betaalt. Of uw kind op uw adres of op het adres van uw ex staat ingeschreven, maakt niet uit.

  Betalen u en uw ex beiden een deel van de opvangkosten? Dan kunt u ieder voor uw eigen deel toeslag krijgen. Samen voor ten hoogste 230 uur per kind per maand.

  Hierna leest u wat u moet regelen.

  Geef in een brief aan ons door dat u co-ouders bent

  Zet ook in de brief op welke dagen van de week het kind bij u is, en op welke dagen bij uw ex. Vermeld ook uw naam, adres en woonplaats en uw burgerservicenummer (bsn) in de brief. Of gebruik onze Voorbeeldbrief doorgeven co-ouderschap voor toeslagen. U hoeft dan alleen de gegevens in de brief te vervangen door uw eigen gegevens.

  U ondertekent de brief samen. Stuur uw brief naar:

  Dienst Toeslagen
  Postbus 4510
  6401 JA Heerlen

  Staat uw kind op uw adres ingeschreven en bent u de enige ouder die kinderopvangtoeslag krijgt? Dan hoeft u niet door te geven dat u co-ouders bent.

  Krijgt u kinderopvangtoeslag op uw naam? Geef uw nieuwe opvanguren door

  Dat zijn de uren die u na de scheiding zelf betaalt. Als die uren niet zijn veranderd, hoeft u niets te doen.

  Geef uw nieuwe opvanguren als volgt door:

  1. Log in op Mijn toeslagen.
  2. Kies bij 'Wijziging doorgeven' voor 'Kinderen'.
   Kunt u nog niets wijzigen? Dan is uw brief over co-ouderschap nog niet verwerkt. Soms kan dat een paar weken duren. Probeer het dan gewoon later nog eens.
  3. Kies 'Er verandert iets in de opvang' en beantwoord de vragen.

  Houd de nieuwe opvanggegevens bij de hand. Deze staan in het contract of op een rekening van de opvang.

  Zodra wij uw wijziging hebben verwerkt, krijgt u binnen 5 weken een nieuwe beschikking in Mijn toeslagen en met de post. Daarna betalen we het nieuwe bedrag uit.

  Inloggen op Mijn toeslagen

  Staat de kinderopvangtoeslag op naam van uw ex? Vraag dan kinderopvangtoeslag voor uzelf aan

  U vraagt kinderopvangtoeslag aan voor de opvanguren die u betaalt. Dat doet u als volgt:

  1. Log in op Mijn toeslagen.
  2. Kies bij 'Kinderopvangtoeslag' voor 'Aanvragen' en beantwoord de vragen.
   Kunt u nog niet aanvragen? Dan is uw brief over co-ouderschap nog niet verwerkt. Soms kan dat een paar weken duren. Probeer het dan gewoon later nog eens.

  Houd de volgende gegevens bij de hand:

  • de ingangsdatum van de opvang
  • uw inkomen
  • de opvanggegevens
   Deze staan in het contract of op een rekening van de opvang.

  Zodra wij uw aanvraag hebben verwerkt, krijgt u binnen 5 weken een beschikking in Mijn toeslagen en met de post. Daarna betalen we uw toeslag uit.

  Inloggen op Mijn toeslagen

 • U krijgt huurtoeslag

  U en uw ex kunnen beiden uw kinderen laten meetellen als medebewoner. U krijgt dan misschien meer huurtoeslag. Of uw kind op uw adres of op het adres van uw ex staat ingeschreven, maakt niet uit.

  Reken met de proefberekening uit hoeveel toeslag u dan krijgt.

  Naar de proefberekening

  Hoe regelt u dat?

  Geef met een brief aan ons door dat u co-ouders bent. Zet ook in de brief op welke dagen van de week uw kind bij u is, en op welke dagen bij uw ex. Vermeld ook uw naam, adres en woonplaats en uw burgerservicenummer (bsn) in de brief. Of gebruik onze Voorbeeldbrief doorgeven co-ouderschap voor toeslagen. U hoeft dan alleen de gegevens in de brief te vervangen door uw eigen gegevens.

  U ondertekent de brief samen. Stuur uw brief naar:

  Dienst Toeslagen
  Postbus 4510
  6401 JA Heerlen

 • U krijgt kindgebonden budget

  De ouder die de kinderbijslag op zijn naam heeft bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), krijgt ook het kindgebonden budget. U kunt dat zo laten. Of u kiest er samen voor dat de andere ouder het kindgebonden budget voortaan krijgt.

  Ga na wat gunstig voor u is

  Het kan soms veel uitmaken wie het kindgebonden budget krijgt. Want hoe lager het inkomen, hoe hoger de toeslag. Ook een alleenstaande ouder zonder toeslagpartner krijgt bijvoorbeeld meer.

  Reken met de proefberekening uit hoeveel kindgebonden budget u of uw ex kunt krijgen.

  Wilt u dat de andere ouder het kindgebonden budget krijgt?

  Krijgt u als co-ouder allebei een deel van de kinderbijslag uitbetaald? Dan krijgt toch maar 1 van u het kindgebonden budget. We betalen uit aan de ouder die als 'aanvrager van de kinderbijslag' geregistreerd staat. U bepaalt samen welke ouder de aanvrager van de kinderbijslag wordt. Meer informatie hierover vindt u op de website van de SVB.

  Naar de SVB

  U hoeft niets aan ons door te geven

  De SVB geeft uw wijzigingen voor de kinderbijslag aan ons door. U krijgt van ons binnen 5 weken een beschikking in Mijn toeslagen en met de post. Daarna betalen we het kindgebonden budget uit.

  Tip

  Hebt u meer kinderen? Dan kunt u 1 ouder kiezen als aanvrager van de kinderbijslag, maar u kunt ook allebei voor verschillende kinderen kinderbijslag aanvragen. U kunt dan allebei kindgebonden budget krijgen als u aan de voorwaarden voldoet.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.