Ik ben geen Nederlander - kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?

Woont of werkt u in Nederland en hebt u een andere nationaliteit? Als uw kind naar de opvang gaat, dan kunt u misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Deze tegemoetkoming in de opvangkosten krijgt u van de Nederlandse overheid.

Kies uw situatie

 • Ik woon met partner in Nederland

  U en uw partner moeten beiden rechtmatig in Nederland zijn om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen. En u moet aan de overige voorwaarden voor kinderopvangtoeslag voldoen.

  Soms hebt u met extra regels te maken. Lees hieronder of dat zo is.

  Hebben u en uw partner de nationaliteit van een EU-land of van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland?

  De aanvrager moet een geldige verblijfsstatus hebben die recht geeft op toeslag. Uw partner moet ook een geldige verblijfsstatus hebben. Wij krijgen van de gemeente of dat zo is.

  Heeft uw partner een andere nationaliteit dan van een EU-land of van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland?

  Dan kunt u alleen kinderopvangtoeslag krijgen als uw partner een geldige verblijfsvergunning heeft. Wij krijgen van de gemeente door of dat zo is. Zie voor meer informatie over verblijfsvergunningen de website van de IND.

  Heeft uw partner nog geen geldige verblijfsvergunning? In deze situaties kunt u toch toeslag krijgen:

  • Uw partner wacht op een beslissing op een aanvraag voor een verblijfsvergunning.
  • Uw partner is tegen de afwijzing van een verblijfsvergunning in bezwaar of beroep gegaan en mag de uitspraak afwachten in Nederland.
  Tip

  Krijgt u toeslag en verloopt uw vergunning of die van uw partner? Vraag op tijd verlenging van de vergunning aan zodat u recht op toeslag houdt.

  Heeft uw partner de nationaliteit van een EU-land of van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland, maar u zelf niet?

  Dan kunt u alleen toeslag krijgen als u een geldige verblijfsvergunning hebt en uw partner een geldige verblijfsstatus. Wij krijgen van de gemeente door of dat zo is. Zie voor meer informatie over verblijfsvergunningen de website van de IND.

  Hebben u en uw partner beiden een andere nationaliteit dan van een EU-land of van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland?

  U kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen als de aanvrager een geldige verblijfsvergunning heeft die recht geeft op toeslagen. Uw toeslagpartner heeft ook een geldige verblijfsvergunning nodig. Wij krijgen van de gemeente door of u een geldige verblijfsvergunning hebt. Zie voor meer informatie de website van de IND.

  Heeft uw partner nog geen geldige verblijfsvergunning? In deze situaties kunt u toch toeslag krijgen:

  • Uw partner wacht op een beslissing op een aanvraag voor een verblijfsvergunning.
  • Uw partner is tegen de afwijzing van een verblijfsvergunning in bezwaar of beroep gegaan en mag de uitspraak afwachten in Nederland.
  Tip

  Krijgt u toeslag en verloopt uw verblijfsvergunning of die van uw partner? Vraag op tijd verlenging van de vergunning aan zodat u recht op toeslag houdt.

  Werkt u niet in Nederland, maar in een ander land?

  Dan kunt u ook kinderopvangtoeslag krijgen. Lees wat de extra regels zijn als u niet in Nederland werkt.

  Kinderopvangtoeslag kunt u zelf aanvragen met Mijn toeslagen

  Dat kan zodra u, uw partner en uw kind staan ingeschreven bij uw gemeente. Kijk stap voor stap hoe u kinderopvangtoeslag aanvraagt.

 • Ik woon zonder partner in Nederland

  Om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen, moet u rechtmatig in Nederland zijn. En u moet aan de overige voorwaarden voor kinderopvangtoeslag voldoen.

  Soms hebt u nog met extra regels te maken. Lees hieronder of dat zo is.

  Hebt u de nationaliteit van een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland?

  U moet een geldige verblijfsstatus hebben die recht geeft op toeslag. Wij krijgen van de gemeente door of dat zo is.

  Hebt u een andere nationaliteit dan van een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland?

  U kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen als u een geldige verblijfsvergunning hebt die recht geeft op toeslagen. Wij krijgen van de gemeente door of dat zo is. Zie voor meer informatie over verblijfsvergunningen de website van de IND.

  Tip

  Krijgt u toeslag en verloopt uw vergunning binnenkort? Vraag op tijd verlenging van de vergunning aan zodat u recht op toeslag houdt.

  Hebt u een partner die in het buitenland woont? Dan zijn er ook extra regels

  Hebt u een toeslagpartner die niet is meegekomen naar Nederland? Het maakt niet uit in welk land uw partner woont. Maar om toeslag te krijgen moet uw partner ook werken. Of een opleiding, traject naar werk of een inburgeringscursus volgen. Een opleiding of traject in het buitenland moet dan vergelijkbaar zijn met een traject of opleiding in Nederland. Krijgt uw partner daarnaast een uitkering? Dat moet dan een uitkering zijn die lijkt op een Nederlandse uitkering.

  Vóór 4 maart 2022 waren de regels voor uw partner anders

  Toen kon u alleen kinderopvangtoeslag krijgen als uw partner in een EU-lidstaat, Noorwegen, IJsland, Zwitserland of Liechtenstein woonde.

  Kinderopvangtoeslag kunt u zelf aanvragen met Mijn toeslagen

  Dat kan zodra u en uw kind staan ingeschreven bij uw gemeente. Voor uw partner moet u eerst een burgerservicenummer (bsn) aanvragen.

  Kijk stap voor stap hoe u kinderopvangtoeslag aanvraagt.

 • Ik werk in Nederland en woon in een ander land

  U kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen als u in een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland woont. Woont u in het Verenigd Koninkrijk? Als u daar vóór 1 januari 2021 al woonde, kunt u ook kinderopvangtoeslag krijgen.

  Maar er zijn meer regels. Lees meer over de regels voor kinderopvangtoeslag als u niet in Nederland woont.

  Kinderopvangtoeslag kunt u zelf aanvragen met Mijn toeslagen

  Omdat u in het buitenland woont, moet u eerst een burgerservicenummer (bsn) aanvragen voor uzelf en uw gezinsleden.

  Kijk stap voor stap hoe u kinderopvangtoeslag aanvraagt.

Bent u vluchteling uit Oekraïne en woont u in Nederland?

Dan werkt het anders. Lees wat de regels voor Oekraïners zijn.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.