Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen als ik in het buitenland woon?

Woont u met uw kind in het buitenland? Dan kunt u misschien ook kinderopvangtoeslag krijgen. De voorwaarden zijn bijna hetzelfde als wanneer u in Nederland zou wonen. Maar niet helemaal.

Lees hieronder wat de extra regels zijn als u in het buitenland woont.

Wat is uw woonland?

U kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen als u in een EU-land of in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland woont. En uw kind moet in deze landen naar een geregistreerde opvang gaan.

Woont uw partner in het buitenland? Lees dan hier of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen.

Woont u in het Verenigd Koninkrijk?

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) op 31 januari 2020 verlaten. Woonde u er al vóór 1 januari 2021? Dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Bent u ná 1 januari 2021 naar het Verenigd Koninkrijk verhuisd? Dan kunt u géén kinderopvangtoeslag krijgen.

U moet in Nederland werken

U hebt bijvoorbeeld een vaste baan. Of u bent ondernemer, zzp’er of uitzendkracht. Werkt u parttime? Ook dan komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Het gaat erom dat u in Nederland geld verdient met uw werk en er in Nederland belasting over betaalt.

Werkt u niet? U mag ook in Nederland een traject naar werk volgen. Volgt u een opleiding of een inburgeringscursus? Dan kunt u geen kinderopvangtoeslag aanvragen. Dat kan alleen als u in Nederland woont.

Ook uw toeslagpartner moet werken

Maar uw partner mag dat in Nederland doen of in zijn woonland.

Werkt uw toeslagpartner niet? Uw toeslagpartner mag dan een traject naar werk volgen óf een opleiding of een inburgeringscursus bij een erkende school. Dat kan uw partner in Nederland doen of in zijn woonland. Maar alleen degene die in Nederland werkt of in Nederland een traject naar werk volgt, kan kinderopvangtoeslag aanvragen.

Volgt uw toeslagpartner een traject naar werk in het buitenland? Dat traject moet dan vergelijkbaar zijn met een traject in Nederland. Krijgt uw toeslagpartner ook een buitenlandse uitkering? Die moet dan vergelijkbaar zijn met een Nederlandse uitkering.

Staat de opvang geregistreerd?

U kunt alleen toeslag krijgen als uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat. Lees hoe u dat zelf kunt nagaan:

Burgerservicenummer

Wilt u kinderopvangtoeslag aanvragen vanuit het buitenland? Uw toeslagpartner en uw kind(eren) moeten ook een burgerservicenummer (bsn) hebben. Lees meer bij Burgerservicenummer als u, uw partner of uw kind buiten Nederland woont.

Buitenlandse toeslagen tellen ook mee

Woont u in het buitenland, maar werkt u in Nederland? Dan berekenen wij hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen. We kijken naar de Nederlandse toeslagen die u (en uw partner) al krijgt. En naar buitenlandse tegemoetkomingen voor uw gezin (gezinsbijslagen). Denk aan kinderbijslag, kindgebonden budget en buitenlandse varianten daarvan. Per kind krijgt u nooit meer dan het hoogste bedrag aan gezinsbijslagen waarop u recht hebt. We passen de Nederlandse regels toe en de regels van het land waarin u woont.

Uitbetaling

Meestal krijgt u de kinderopvangtoeslag van ons. Maar soms betaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de toeslag uit. De SVB kijkt naar alle gezinsbijslagen die u al krijgt. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw situatie. Na elk jaar krijgt u van ons een definitieve berekening. Hebt u te veel of te weinig gekregen? Dan wordt dat verrekend. Meer informatie vindt u op svb.nl/kinderbijslag.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.