Check het register buitenlandse kinderopvang

Mijn kind gaat naar een buitenlandse kinderopvang

De opvang moet zijn ingeschreven in het Register buitenlandse kinderopvang. Dit geldt voor opvang bij gastouders en opvang in een kindercentrum. Bij een kindercentrum moet ook de soort opvang geregistreerd staan: dagopvang of buitenschoolse opvang. Staat uw opvang niet geregistreerd of staat de soort opvang er niet bij? Dan moet u de opvang eerst laten inschrijven. Voor de aanvraag van de kinderopvangtoeslag hebt u het registratienummer van de opvang nodig.

Einddatum van de inschrijving controleren

Kijk in het register tot wanneer uw kinderopvang is ingeschreven. Stopt de inschrijving binnen 6 maanden? Laat de opvang dan opnieuw inschrijven. Voor de periode dat uw opvang niet is ingeschreven, kunt u geen kinderopvangtoeslag krijgen. Vraag de inschrijving dus op tijd aan.

Ik wil mijn opvang inschrijven

Is uw kinderopvang niet ingeschreven? Dan moet u de opvang eerst laten inschrijven bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U schrijft het kindercentrum (dagopvang of buitenschoolse opvang) of de gastouder in met het formulier van DUO op de website van de Rijksoverheid.

Let op!

Meld uw kinderopvang op tijd aan. De inschrijving bij DUO kan tot 10 weken duren. U kunt pas kinderopvangtoeslag aanvragen als u een geldig registratienummer hebt gekregen.

Ook uw kinderopvangtoeslag moet u op tijd aanvragen. Lees meer hierover bij Ik wil een toeslag aanvragen.


Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.