Ik volg een traject naar werk - kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?

Bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt of werkloos en volgt u een traject naar werk? Dan kunt u waarschijnlijk kinderopvangtoeslag krijgen.

Een traject naar werk volgt u via het UWV, de gemeente, uw ex-werkgever of via een verzekeringsmaatschappij.

Het traject is erop gericht om (weer) aan het werk te komen. Het wordt ook wel re-integratietraject genoemd. Denk aan een opleiding of (om)scholing. Of aan werk of stageplaatsen met behoud van uw uitkering.

Ik heb een uitkering of sta ingeschreven bij UWV

Volgt u een traject naar werk? U kunt toeslag krijgen als u een van de volgende uitkeringen hebt:

 • bijstand
 • een WW-uitkering
 • een arbeidsongeschiktheidsuitkering via de WAO, WIA, Wajong of WAZ
 • een arbeidsongeschiktheidsuitkering via een verzekeringsmaatschappij
 • een IOAW- of IOAZ-uitkering
 • een Ziektewetuitkering
 • een Anw-uitkering

Hebt u geen uitkering? U kunt dan alleen toeslag krijgen als u als werkzoekende geregistreerd staat bij UWV en een traject naar werk volgt.

Wat is geen traject naar werk?

Uw inschrijving bij UWV en de bijbehorende sollicitatieplicht en coachingsgesprekken tellen niet als traject naar werk.

U kunt ook geen toeslag krijgen voor vrijwilligerswerk of voor een re-integratietraject na een detentie.

Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik krijgen?

Maak een proefberekening om te zien hoeveel u krijgt.

Ik stop met het traject

Geef dat aan ons door. Dat doet u zo:

 1. Log in op Mijn toeslagen.
 2. Typ in het zoekvenster ‘traject’.
 3. Kies ‘Ik volg geen traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus meer’.
  Beantwoord de vragen.

U mag nog tot het einde van het jaar de opvanguren opmaken die u over hebt. Lees hoe dat werkt.

Hebt u alle uren opgemaakt en kunt u geen kinderopvangtoeslag meer krijgen? Dan moet u de toeslag stopzetten.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.