Ik volg een opleiding - kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u de volgende opleiding volgt:

  • een opleiding in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo of vwo)
  • een erkende mbo-opleiding
  • een erkende hbo- of universitaire opleiding
  • een erkende particuliere opleiding voor volwassenen onderwijs (vavo)
Op rijksoverheid.nl kunt u nagaan of uw opleiding erkend is.

Ik volg een deeltijdopleiding

Volgt u onderwijs in deeltijd? Ook dan kunt u gewoon kinderopvangtoeslag krijgen.

Ik volg een opleiding in het buitenland

Woont u in Nederland en studeert u in een EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland? Als de opleiding vergelijkbaar is met een erkende opleiding in Nederland, dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen.

Ik heb bijstand

Als u een opleiding volgt en bijstand hebt, kunt u gewoon kinderopvangtoeslag krijgen.

Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik krijgen?

Wilt u weten hoeveel u kunt krijgen? Maak dan een proefberekening.

Ik stop met de opleiding

Geef dat aan ons door. Dat doet u zo:

  1. Log in op Mijn toeslagen.
  2. Typ in het zoekvenster ‘opleiding’.
  3. Kies ‘Ik volg geen traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus meer’.
    Beantwoord de vragen.

U mag nog tot het einde van het jaar de opvanguren opmaken die u over hebt. Lees hoe dat werkt.

Hebt u alle uren opgemaakt en kunt u geen kinderopvangtoeslag meer krijgen? Dan moet u de toeslag stopzetten.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.