Ik volg een opleiding

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u 1 van de volgende opleidingen volgt:

  • vmbo, havo of vwo (zowel regulier voortgezet onderwijs als volwassenenonderwijs)
  • erkende bachelor- of masteropleidingen (hoger beroepsonderwijs, universitair onderwijs en bepaalde vormen van particulier hoger onderwijs)
  • erkende beroepsopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (ook particulier middelbaar beroepsonderwijs)

Ik volg volwassenenonderwijs

U kunt ook kinderopvangtoeslag krijgen als u bij een Regionaal Opleidingencentrum (ROC) beroepsonderwijs volgt. Of een opleiding Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vavo). Als u een andere opleiding bij een ROC volgt, kunt u geen kinderopvangtoeslag krijgen.

Particuliere onderwijsinstellingen

Als u onderwijs volgt bij een particuliere onderwijsinstelling, kunt u misschien ook kinderopvangtoeslag krijgen. De instelling moet wel door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn aangewezen. De diploma's van deze instellingen zijn dan door de minister van OCW erkend.

Is mijn opleiding erkend?

Op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vindt u een overzicht van:

Ik volg een opleiding in het buitenland

Woont u in Nederland en studeert u in een EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland? Als de opleiding vergelijkbaar is met een van bovenstaande opleidingen in Nederland, dan kunt u ook kinderopvangtoeslag krijgen.

Ik heb bijstand

Als u een opleiding volgt en bijstand hebt, kunt u gewoon kinderopvangtoeslag krijgen.

Hoeveel toeslag kan ik krijgen?

Wilt u weten hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen? Maak dan een proefberekening.

Ik stop met de opleiding

Als u stopt, kunt u geen toeslag meer krijgen. Maar u mag nog wel tot het einde van het jaar de uren opmaken die u over hebt. Zie Voor hoeveel uur krijg ik kinderopvangtoeslag?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.