Voor welke opvang krijg ik kinderopvangtoeslag?

U kiest zelf naar welke opvang uw kind gaat. Maar de opvang moet wel goed geregeld zijn. Of uw kind nu naar een kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang (bso) of peuterspeelzaal (peuterschool) gaat. Of een gastouder heeft.

U kunt alleen toeslag krijgen voor goedgekeurde opvang

Of dat zo is, kunt u checken in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Staat de kinderopvang geregistreerd? Dan kunt u toeslag aanvragen.

Alle opvanglocaties hebben een eigen LRK-nummer. Voor uw aanvraag hebt u het nummer nodig dat hoort bij het adres waar uw kind wordt opgevangen.

Let op!

U krijgt geen toeslag voor tussenschoolse opvang (tso).
Wordt uw kind tussen de middag opgevangen, bijvoorbeeld op school, bij een gastouder of in een kindercentrum? U kunt voor deze opvanguren geen toeslag krijgen. Ook niet als dit is geregeld via een geregistreerde opvang.

Zorg voor een contract

Dit regelt u via uw kindercentrum of gastouderbureau. U krijgt van hen altijd een overeenkomst.

Dit moet in ieder geval in het contract staan:

  • de naam, geboortedatum en het adres van het kind
  • de uurprijs van de opvang
  • het aantal opvanguren per jaar
  • de datum dat de opvang ingaat en de einddatum
  • het soort opvang: dagopvang of buitenschoolse opvang

Heeft uw kind een gastouder?

De gastouder moet dan geregistreerd staan voor elk oppasadres. Dat kan bij u thuis zijn, in het huis van de gastouder of in het huis van iemand met dezelfde gastouder. Ook het gastouderbureau waarbij de gastouder is aangesloten, moet geregistreerd staan.

U mag niet zelf de gastouder betalen. Dat moet via het gastouderbureau lopen. Staan er bemiddelingskosten op de rekeningen die u krijgt? Deze kosten mag u meetellen in het uurtarief dat u opgeeft voor uw kinderopvangtoeslag.

Bent u zélf gastouder en hebt u opvang voor uw kind nodig? Dat kunt u dan alleen via een kindercentrum regelen. Want als u of een andere gastouder uw kind opvangt, krijgt u geen kinderopvangtoeslag. Behalve als u ook nog ander betaald werk hebt.

Mijn kind gaat naar een buitenlandse kinderopvang

U kunt ook toeslag krijgen voor goedgekeurde opvang in het buitenland. Het werkt op dezelfde manier. Check ook of de opvang geregistreerd staat en zorg voor een contract voordat u toeslag aanvraagt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.