Toeslag voor dagopvang en buitenschoolse opvang

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als uw kind naar de dagopvang of crèche gaat. En ook als uw kind 4 is geworden en naar de bso gaat. U regelt de opvang via een geregistreerd kindercentrum of gastouderbureau.

Welke opvang uw kind krijgt, hangt af van zijn leeftijd.

Dagopvang

Dagopvang is voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Uw kind gaat dan bijvoorbeeld overdag naar een kinderdagverblijf of wordt opgevangen door een gastouder. Voor dagopvang kunt u kinderopvangtoeslag krijgen.

Kinderen kunnen dagopvang krijgen totdat ze voor het eerst naar de basisschool gaan. Is dat ná de zomervakantie? Dan kan uw kind meestal tijdens de vakantie nog naar de dagopvang.

Kinderen kunnen ook nog naar de dagopvang als ze al naar de basisschool gaan om te wennen. Bijvoorbeeld halve dagen of 1 dag in de week.

Hoe het precies zit met de kinderopvangtoeslag en wat u moet doen, leest u op Mijn kind wordt 4 - verandert er nu iets voor de kinderopvangtoeslag?

Buitenschoolse opvang (bso)

De bso is bedoeld voor kinderen die naar school gaan. Uw kind wordt dan buiten de schooltijden en in de vakanties opgevangen. Bijvoorbeeld op school, bij een gastouder of op een andere locatie. Voorschoolse en naschoolse opvang (vso en nso) vallen hier ook onder.

Kinderen kunnen opvang krijgen tot de 1e dag van de maand waarop ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Daarna kunt u geen kinderopvangtoeslag meer krijgen.

Tussenschoolse opvang (tso)

Dit is opvang in de middagpauze van de basisschool. Hiervoor kunt u geen toeslag krijgen. Ook niet als dit is geregeld via een geregistreerde opvang.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.