Toeslag voor dagopvang of buitenschoolse opvang

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen voor dagopvang of buitenschoolse opvang. Deze opvang regelt u via een geregistreerd kindercentrum of gastouderbureau.

Welke opvang uw kind krijgt, hangt af van zijn leeftijd.

Dagopvang

Dagopvang is voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Uw kind gaat dan bijvoorbeeld overdag naar een kinderdagverblijf of wordt opgevangen door een gastouder. Voor dagopvang kunt u kinderopvangtoeslag krijgen.

Uw kind kan dagopvang krijgen totdat hij voor het eerst naar de basisschool gaat. Is dat ná de zomervakantie? Dan kan hij tijdens de vakantie nog steeds naar de dagopvang.

Uw kind kan ook nog naar de dagopvang als hij bijvoorbeeld al naar de basisschool gaat om te wennen. Bijvoorbeeld halve dagen of 1 dag in de week.

Voorbeeld 1

Uw kind wordt op 1 augustus 4 jaar oud. Na de zomervakantie heeft hij zijn eerste schooldag. De hele zomervakantie kan hij nog naar het kinderdagverblijf.

Voorbeeld 2

Uw kind wordt op 15 juni 4 jaar oud. Hij gaat in juni en juli, tot de zomervakantie, een dag in de week naar de basisschool om te wennen. Na de zomervakantie gaat hij volledig naar school. De hele vakantie kan hij nog dagopvang krijgen.

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang (bso) is opvang voor kinderen die naar school gaan. Uw kind wordt dan buiten de schooltijden en in de vakanties opgevangen. Bijvoorbeeld op school, bij een gastouder of op een andere locatie.

Uw kind kan opvang krijgen tot de 1e dag van de maand waarop hij naar het voortgezet onderwijs gaat. Daarna kunt u geen kinderopvangtoeslag meer krijgen.

U krijgt geen toeslag voor tussenschoolse opvang (tso)

Wordt uw kind tussen de middag opgevangen, bijvoorbeeld op school, bij een gastouder of in een kindercentrum? U kunt voor deze opvanguren geen toeslag krijgen. Dus ook niet als dit is geregeld via een geregistreerde opvang.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.