Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen als ik niet werk?

Soms kan dat. Kijk bij uw situatie:

Werkt uw toeslagpartner niet?

Om kinderopvangtoeslag te krijgen moet dan een van de situaties hierboven voor uw toeslagpartner gelden. Of misschien kunt u toch toeslag krijgen omdat uw toeslagpartner een familielid is.

Ik of mijn partner heeft een Wlz-indicatie

Vanaf 2021 kunt u ook kinderopvangtoeslag krijgen als u of uw partner niet werkt, maar een permanente indicatie heeft op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). De andere ouder moet dan wel werken, studeren, een traject naar werk of een inburgeringstraject volgen. Neem contact op met de BelastingTelefoon als u in deze situatie zit.

Ik ben ziek, zwanger of werk om een andere reden een tijdje niet

Werkt u een tijdje niet, maar bent u nog wel in dienst? Dan kunt u gewoon kinderopvangtoeslag krijgen. Verandert het aantal contracturen dat u werkt? Dan kan dat wel gevolgen hebben voor het aantal uren opvang waarvoor u toeslag kunt krijgen.

Wordt uw (tijdelijke) arbeidscontract beëindigd? Of bent u zzp'er en kunt u door ziekte of zwangerschap tijdelijk niet werken? Dan hoeft u de kinderopvangtoeslag niet meteen stop te zetten. Wij betalen uw toeslag nog even door. Hoe lang precies leest u op Ik raak werkloos - wat betekent dit voor mijn kinderopvangtoeslag?

Ik kan geen toeslag krijgen, maar heb wel opvang nodig

Soms kunt u van uw gemeente een bijdrage in de kosten voor kinderopvang krijgen. Bijvoorbeeld als de opvang nodig is om sociale of medische redenen. Informeer bij uw gemeente naar de voorwaarden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.