Kinderopvangtoeslag bij langdurige zorg voor mij of mijn partner

U of uw partner kan ook kinderopvangtoeslag krijgen als 1 van jullie langdurige zorg nodig heeft. Naast de algemene voorwaarden moeten jullie aan extra voorwaarden voldoen.

Bekijk uw situatie:

 • Ik heb langdurige zorg nodig

  De extra voorwaarden voor kinderopvangtoeslag zijn:

  • U hebt een Wlz-indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wlz betekent Wet langdurige zorg. Vanaf 2023 mag het een Wlz-indicatie zonder einddatum óf een Wlz-indicatie met einddatum zijn. Vóór 2023 mag dit alleen een Wlz-indicatie zonder einddatum zijn.
  • Uw partner werkt, studeert, burgert in of volgt een traject naar werk.
 • Mijn partner heeft langdurige zorg nodig

  De extra voorwaarden voor kinderopvangtoeslag zijn:

  • Uw partner heeft een Wlz-indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wlz betekent Wet langdurige zorg. Vanaf 2023 mag het een Wlz-indicatie zonder einddatum óf een Wlz-indicatie met einddatum zijn. Vóór 2023 mag dit alleen een Wlz-indicatie zonder einddatum zijn.
  • U werkt, studeert, burgert in of volgt een traject naar werk.

Wilt u kinderopvangtoeslag krijgen?

Bel dan de BelastingTelefoon als 1 van deze situaties voor u geldt.

Hebt u geen partner?

Hebt u een Wlz-indicatie en geen partner? Dan kunt u geen kinderopvangtoeslag krijgen. Soms draagt de gemeente bij in de kosten voor kinderopvang. Bijvoorbeeld als de opvang nodig is om sociale of medische redenen. Informeer bij uw gemeente naar de voorwaarden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.