Hoe werkt het met kindgebonden budget als ik of mijn partner naar een zorginstelling gaat?

Het is erg ingrijpend als iemand niet meer thuis kan blijven wonen omdat extra zorg nodig is.

Wordt u of uw toeslagpartner voor langere tijd opgenomen? Bijvoorbeeld in een verpleeghuis, een verzorgingstehuis of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ)? Lees hierna wat dit betekent voor uw kindgebonden budget.

U blijft recht houden op kindgebonden budget zolang u ook kinderbijslag krijgt

Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor alle informatie over de kinderbijslag.

U hoeft de opname niet aan ons door te geven. Ook een eventuele adreswijziging niet. Die krijgen wij door van de gemeente.

Stopt uw kinderbijslag? Dan hebt u geen recht meer op kindgebonden budget. Wij zetten het automatisch stop.

Hebt u een toeslagpartner? U mag kiezen of u toeslagpartners wilt blijven

Als u toeslagpartners blijft, krijgt u samen kindgebonden budget. Als u geen toeslagpartners meer bent, dan tellen we het inkomen van uw partner niet meer mee. U krijgt dan meer kindgebonden budget.

Hebt u nog een andere toeslag? Uw keuze geldt ook voor uw kinderopvangtoeslag of zorgtoeslag. Voor de huurtoeslag werkt het anders.

Kijk wat u moet doen als u toeslagpartners wilt blijven

 • Wij zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap
  U hoeft niets te doen. Tijdens de opname blijft u gewoon toeslagpartners. Ook als u of uw partner op het adres van de zorginstelling wordt ingeschreven. De adreswijziging hoeft u ook niet door te geven. Die krijgen wij door van de gemeente.
 • Wij wonen samen

  Het maakt niet uit of u wel of geen samenlevingscontract bij de notaris hebt afgesloten.

  Blijft degene die wordt opgenomen op het thuisadres ingeschreven staan? Dan hoeft u niets te doen. U blijft gewoon toeslagpartners.

  Wordt u of uw partner op het adres van de zorginstelling ingeschreven? Na de adreswijziging bent u geen toeslagpartners meer. Stuur ons dan een brief waarin u laat weten dat u toeslagpartners wilt blijven.

  Stuur uw brief naar:

  Dienst Toeslagen
  Postbus 4510
  6401 JA HEERLEN

  U óf uw toeslagpartner ondertekent de brief. U krijgt binnen 8 weken een reactie op uw brief.

Kijk wat u moet doen als u geen toeslagpartners wilt blijven

 • Wij zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap

  Tijdens de opname blijft u gewoon toeslagpartners. Stuur ons daarom een brief waarin u laat weten dat u geen toeslagpartners meer wilt zijn. Wordt u of uw partner niet op het adres van de zorginstelling ingeschreven? Stuur dan ook informatie mee waaruit blijkt dat u of uw partner is opgenomen.

  Stuur uw brief naar:

  Dienst Toeslagen
  Postbus 4510
  6401 JA HEERLEN

  U óf uw toeslagpartner ondertekent de brief. U krijgt binnen 8 weken een reactie op uw brief.

  Bent u geen toeslagpartners meer?

  Daarna passen we uw kindgebonden budget aan en tellen we het inkomen van uw partner niet meer mee.

 • Wij wonen samen

  Het maakt niet uit of u wel of geen samenlevingscontract bij de notaris hebt afgesloten.

  Wordt u of uw partner op het adres van de zorginstelling ingeschreven? Dan hoeft u niets te doen. Na de adreswijziging bent u geen toeslagpartners meer. Ook de adreswijziging hoeft u niet door te geven. Die krijgen wij door van de gemeente.

  Blijft degene die wordt opgenomen op het thuisadres ingeschreven staan? Tijdens de opname blijft u toeslagpartners. Stuur ons in dat geval een brief waarin u laat weten dat u geen toeslagpartners wilt blijven. Stuur ook informatie mee waaruit blijkt dat u of uw partner is opgenomen.

  Stuur uw brief naar:

  Dienst Toeslagen
  Postbus 4510
  6401 JA HEERLEN

  U óf uw toeslagpartner ondertekent de brief. U krijgt binnen 8 weken een reactie op uw brief.

  Bent u geen toeslagpartners meer?

  Daarna passen we uw kindgebonden budget aan en tellen we het inkomen van uw partner niet meer mee.

Tip

Is uw inkomen of dat van uw partner veranderd? Geef het nieuwe inkomen aan ons door. Dan kijken wij of we uw kindgebonden budget moeten aanpassen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.