Ik heb geen werk meer - wat betekent dit voor mijn kinderopvangtoeslag?

Werkloos raken, of geen werk meer hebben, kan erg vervelend zijn. Als u werkloos raakt, hoeft u daarom uw kind niet meteen van de opvang te halen.

U hebt nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag vanaf de dag dat u niet meer werkt

Wel zo fijn. U hoeft uw toeslag dus ook niet meteen stop te zetten terwijl u op zoek bent naar een nieuwe baan.

Geef wél zo snel mogelijk aan ons door dat u niet meer werkt

Dat doet u zo:

  1. Log in op Mijn toeslagen.
  2. Typ ‘werken’ in het zoekvenster.
  3. Kies ‘Ik of mijn partner stopt met werken’.
  4. Beantwoord de vragen.

Hebt u nog opvanguren over?

Zijn de 3 maanden voorbij? En hebt u in de afgelopen periode minder uren opvang opgenomen dan waar u recht op hebt? Dan hoeft u de kinderopvangtoeslag nog niet stop te zetten. U mag dan eerst de nog niet-gebruikte opvanguren opmaken.

Wanneer moet ik mijn toeslag stopzetten?

U hebt geen recht meer op kinderopvangtoeslag zodra de 3 maanden voorbij zijn en u alle uren hebt opgemaakt. Zet uw toeslag wel op tijd stop. Doe dat uiterlijk 1 maand voordat het zover is. Zo voorkomt u dat u later moet terugbetalen.

Voorbeeld
U bent op 1 augustus werkloos geworden. U krijgt dan nog kinderopvangtoeslag voor de maanden augustus, september en oktober. Zijn uw opvanguren dan ook op? Zet uw toeslag dan stop per 1 november. Doe dit vóór 1 oktober. Zo voorkomt u dat u later moet terugbetalen.

Hoe zet ik mijn toeslag stop?

Ga daarvoor naar Mijn toeslagen.

Log in op Mijn toeslagen

Gaat u binnen 3 maanden weer aan de slag?

Of begint u een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus? U hoeft uw kinderopvangtoeslag dan niet stop te zetten. Geef wel binnen 4 weken uw nieuwe situatie aan ons door. Dat doet u zo:

  1. Log in op Mijn toeslagen.
  2. Typ ‘werken’ in het zoekvenster.
  3. Kies ‘Ik of mijn partner gaat weer werken’ of 'Ik volg een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus'.
  4. Beantwoord de vragen. Bijvoorbeeld over uw nieuwe jaarinkomen.

Hierna passen we uw toeslag aan. Als u meer inkomen hebt, krijgt u misschien minder toeslag.

Ik kan geen toeslag krijgen, maar heb wel opvang nodig

Soms kunt u van uw gemeente een bijdrage in de kosten voor kinderopvang krijgen. Bijvoorbeeld als de opvang nodig is om sociale of medische redenen. Vraag bij uw gemeente naar de voorwaarden.

Bent u zwanger en raakt u werkloos?

Is uw tijdelijke arbeidscontract niet verlengd tijdens uw zwangerschapsverlof? Of bent u zzp'er en moet u stoppen met werken door uw zwangerschap? Ook dan hebt u nog recht op 3 maanden kinderopvangtoeslag.

Of langer als uw zwangerschapsverlof (of een deel hiervan) valt binnen deze 3 maanden. De periode van uw verlof mag u dan optellen bij de 3 maanden.

Voorbeeld
U bent zzp'er en stopt met werken op 1 april. U krijgt dan nog 3 maanden kinderopvangtoeslag, dus voor de maanden april, mei en juni. Maar u bent nog met zwangerschapsverlof tot 1 juni. Dan mag u deze 2 maanden van uw verlof optellen bij de 3 maanden waarop u nog recht hebt. U krijgt dan nog kinderopvangtoeslag voor de maanden april, mei, juni én juli en augustus.
Voorbeeld
Op 1 maart stopt uw tijdelijke arbeidscontract. U krijgt dan nog 3 maanden kinderopvangtoeslag, dus voor de maanden maart, april en mei. Maar u bent nog met zwangerschapsverlof tot 1 april. U mag deze maand van uw verlof dan optellen bij de 3 maanden kinderopvangtoeslag waarop u nog recht hebt. U krijgt dus nog kinderopvangtoeslag voor de maanden maart, april, mei én juni.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.