Mijn kind woont thuis en verdient geld. Heeft dat gevolgen voor mijn huurtoeslag?

Soms wel en soms niet. Het hangt er van af hoeveel uw kind verdient en hoe oud het is. We leggen u graag uit hoe het precies zit.

Het zit zo: het inkomen van een kind dat thuis woont, telt mee voor de huurtoeslag. Dit is ook zo als het een kind van uw toeslagpartner of medebewoner is. U geeft voor de huurtoeslag dus uw eigen jaarinkomen door, maar ook dat van uw kind. Hoe hoger het inkomen van alle bewoners samen is, hoe lager uw huurtoeslag wordt.

Vrijstelling voor kinderen onder de 23 jaar

Is uw kind jonger dan 23 jaar? Dan tellen we een deel niet mee. Dat noemen we een vrijstelling. In 2024 is de vrijstelling € 5.970. In 2023 was dat € 5.432.

De vrijstelling geldt ook nog in het jaar waarin uw kind 23 wordt.

Als uw kind ouder is dan 23, dan telt het hele inkomen mee voor de huurtoeslag. De vrijstelling geldt dan niet meer.

Pleegkind, stiefkind of adoptiekind

Hebt u een pleegkind dat jonger is dan 23 jaar? En onderhoudt u dit kind in belangrijke mate of krijgt u een pleegzorgvergoeding? Of was dat in het verleden het geval? Dan geldt de vrijstelling ook.

Hebt u een stiefkind of adoptiekind dat jonger is dan 23 jaar? Ook dan geldt de vrijstelling. Maar bij een stiefkind of pleegkind houden wij hier niet automatisch rekening mee. Bel de BelastingTelefoon als u een stiefkind of pleegkind heeft met een eigen inkomen. Bij een adoptiekind houden we wél automatisch rekening met de vrijstelling.

Let op!

Geef altijd het hele jaarinkomen van uw kind aan ons door. Ook als het minder is dan € 5.970 in 2024 (€ 5.432 in 2023). U hoeft niet zelf te gaan rekenen. Dat doen wij voor u. Wij houden automatisch rekening met de vrijstelling.

Om welk inkomen van mijn kind gaat het? Netto of bruto?

Het gaat niet om het netto-inkomen, maar om het ‘toetsingsinkomen’ van uw kind. Lees meer bij Moet ik mijn netto- of bruto-inkomen opgeven?

Studiefinanciering telt niet mee

Studiefinanciering telt niet mee als inkomen voor huurtoeslag. Die hoeft u dus niet aan ons door te geven.

Voorbeeld 1

Uw kind heeft dit jaar een inkomen van € 4.000 en daarnaast € 2.000 studiefinanciering. U geeft door dat u kind een toetsingsinkomen heeft van € 4.000, want de studiefinanciering telt niet mee.

Bij de berekening van uw huurtoeslag tellen wij het inkomen van uw kind niet mee, want de € 4.000 ligt onder de vrijstelling van € 5.970.

Voorbeeld 2

Uw kind verdient dit jaar € 12.000. U geeft aan ons door dat uw kind een inkomen van € 12.000 heeft.

Bij de berekening van uw huurtoeslag tellen wij € 12.000 - € 5.970 = € 6.030 aan inkomen van uw kind mee.

Tabel vrijstellingen per jaar

Vrijstelling thuiswonende kinderen tot 23 jaar
Jaar Vrijstelling per kind

2024

€ 5.970

2023

€ 5.432

2022

€ 5.110

2021

€ 5.044

2020

€ 4.964

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.