Iemand in mijn huis wordt thuis verzorgd

Hebt u, of heeft uw toeslagpartner verzorging nodig? Of hebt u 1 of meer medebewoners die zorg nodig hebben? En gebeurt dat thuis in plaats van in een verpleeghuis of verzorgingstehuis? Dan kunt u ons vragen om deze persoon of personen niet mee te laten tellen voor uw huurtoeslag. Dit kan ook als u een meerderjarig kind of een ouder bij u thuis verzorgt.

Voorwaarden

  • De persoon die thuis wordt verzorgd, heeft een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • De persoon die thuis wordt verzorgd, is geen kind onder de 18 jaar.
  • Het gezamenlijke inkomen is in 2022 maximaal € 49.525. Dit is inclusief het inkomen van de persoon die wij niet meetellen.
  • Het vermogen van degene die wij niet meetellen mag niet te hoog zijn.
    In de tabel Vermogensgrenzen staan de grenzen van de afgelopen 5 jaar. Het gaat om het vermogen op 1 januari van het jaar waarin u huurtoeslag wilt krijgen.
Grenzen gezamenlijk inkomen
Jaar Maximaal gezamenlijk inkomen
2022 € 49.525
2021 € 48.800
2020 € 47.825
2019 € 46.750
2018 € 46.100
Vermogensgrenzen voor degene die wij niet meetellen
Jaar Vermogensgrens
2022 € 183.586
2021 € 177.725
2020 € 176.663
2019 € 166.744
2018 € 164.930

Vermogen van iemand met een fiscale partner

Doet de persoon die wij niet meetellen gezamenlijk aangifte met een fiscale partner? Dan kijken we naar de verdeling van het vermogen bij de belastingaangifte.

Wie telt niet mee voor de huurtoeslag?

Als u huurtoeslag aanvraagt, moet u iedereen in uw huishouden opgeven. Wij bepalen daarna welke bewoner we niet meetellen voor de huurtoeslag. Van deze bewoner tellen we ook het inkomen en vermogen niet mee. Wij kiezen de situatie die voor u het gunstigst is.

De aanvrager van de huurtoeslag tellen we wel altijd mee, dus ook zijn inkomen en vermogen. Het maakt daarbij niet uit of deze bewoner degene is die verzorging nodig heeft.

Hoe geef ik dit door?

U geeft uw bijzondere situatie door met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag. Wij beoordelen dan uw verzoek. U kunt nog een verzoek doen tot 5 jaar ná het jaar waar het verzoek over gaat. U hoeft niet ieder jaar weer een verzoek te doen. Het verzoek geldt ook voor de komende jaren.

Bewijs

Stuur een kopie mee van het indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarin staat dat u, uw toeslagpartner of medebewoner een indicatie heeft op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Een verklaring van een huisarts of een andere verklaring is niet geldig.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.