Iemand in mijn huis wordt thuis verzorgd

Hebt u, of heeft uw toeslagpartner verzorging nodig? Of hebt u 1 of meer medebewoners die zorg nodig hebben? En gebeurt dat thuis in plaats van in een verpleeghuis of verzorgingstehuis? Dan kunt u ons vragen om deze persoon of personen niet mee te laten tellen voor uw huurtoeslag.

Wie telt niet mee voor de huurtoeslag?

Nadat u huurtoeslag hebt aangevraagd, kunt u ons vragen om 1 of meer bewoners niet mee te tellen voor de huurtoeslag. Dit hoeft niet de persoon te zijn die verzorging krijgt. Wij kiezen de situatie die voor u het meest gunstig is. Van de bewoner of bewoners die we niet meetellen, tellen we namelijk het inkomen en vermogen niet mee. De aanvrager van de huurtoeslag tellen we wel altijd mee.

Wat zijn de voorwaarden om iemands inkomen en vermogen niet mee te laten tellen?

  • De persoon die thuis wordt verzorgd, heeft een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • De persoon die thuis wordt verzorgd, is geen kind onder de 18 jaar.
  • Het gezamenlijke inkomen mag in 2024 maximaal € 57.075 zijn. Dit is het inkomen van alle personen in uw huishouden, dus ook het inkomen van de persoon of personen die wij niet meetellen.
  • Het vermogen van de persoon of personen die wij niet meetellen, mag niet te hoog zijn. Hiervoor kijken we naar het voordeel uit sparen en beleggen. Dit halen we uit uw aangifte inkomstenbelasting. Het voordeel uit sparen en beleggen van de persoon of personen die wij niet meetellen mag in 2024 niet hoger zijn dan € 5.201. U leest meer over het voordeel uit sparen en beleggen op Belasting betalen over uw vermogen.

Hoe geef ik door dat iemand thuis wordt verzorgd?

U geeft uw bijzondere situatie door met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag. Wij beoordelen dan uw verzoek. U kunt nog een verzoek doen tot 5 jaar ná het jaar waar het verzoek over gaat. U hoeft niet ieder jaar weer een verzoek te doen. Het verzoek geldt ook voor de komende jaren.

Bewijs

Stuur een kopie mee van het indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarin staat dat u, uw toeslagpartner of medebewoner een indicatie heeft op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Een verklaring van een huisarts of een andere verklaring is niet geldig.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.