Iemand in mijn huis wordt thuis verzorgd

Hebt u, of heeft uw toeslagpartner of medebewoner verzorging nodig? En kan dat thuis gebeuren in plaats van in een verpleeghuis of verzorgingstehuis? Dan tellen wij 1 persoon minder mee voor uw huurtoeslag. Dit kan ook als u een meerderjarig kind of een ouder bij u thuis verzorgt.

Voorwaarden

  • Degene die thuis wordt verzorgd, is geen kind onder de 18 jaar.
  • Het gezamenlijke inkomen is maximaal € 47.825. Dit is inclusief het inkomen van de persoon die wij niet meetellen.
  • Het vermogen van degene die wij niet meetellen mag niet te hoog zijn. In 2020 niet hoger dan € 175.828 als hij geen fiscale partner heeft. Heeft hij wel een fiscale partner? Dan mag hij samen met zijn fiscale partner niet meer dan € 206.674 aan vermogen hebben. Het gaat om het vermogen op 1 januari van het jaar waarin u huurtoeslag wilt krijgen. In de tabel met vermogensgrenzen staan de grenzen van de afgelopen 5 jaar.

Grenzen gezamenlijk inkomen

Jaar

Maximaal gezamenlijk inkomen

2020

€ 47.825

2019

€ 46.750

2018

€ 46.100

2017

€ 45.725

2016

€ 45.500

Vermogensgrenzen voor degene die niet meegeteld wordt voor de berekening van huurtoeslag

Jaar

Zonder fiscale partner

Met fiscale partner

2020

€ 176.663

€ 207.509

2019

€ 166.744

€ 197.104

2018

€ 164.930

€ 194.930

2017

€ 143.750

€ 168.750

2016

€ 128.087

€ 152.524

Wie telt niet mee voor de huurtoeslag?

Als u huurtoeslag aanvraagt, moet u iedereen in uw huishouden opgeven. Wij bepalen daarna welke bewoner we niet meetellen voor de huurtoeslag. Van deze bewoner tellen we ook het inkomen en vermogen niet mee. Wij kiezen de situatie die voor u het gunstigst is.

De aanvrager van de huurtoeslag tellen we wel altijd mee, dus ook zijn inkomen en vermogen. Het maakt daarbij niet uit of deze bewoner degene is die verzorging nodig heeft.

Hoe geef ik dit door?

U geeft uw bijzondere situatie door met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag. Dan passen wij uw huurtoeslag aan. U kunt nog een verzoek doen tot 5 jaar ná het jaar waar het verzoek over gaat.

Bewijs

Stuur een kopie mee van het indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarin staat dat u, uw toeslagpartner of medebewoner een indicatie heeft op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Een verklaring van een huisarts of een andere verklaring is niet geldig.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.