Iemand in mijn huishouden wordt thuis verzorgd

Hebt u, of heeft uw toeslagpartner of medebewoner verzorging nodig? En kan de verzorging thuis plaatsvinden in plaats van in een verpleeghuis of verzorgingstehuis? Dan tellen wij een persoon minder mee voor uw huurtoeslag. Dit geldt ook als u een meerderjarig kind of een ouder bij u thuis verzorgt.

Voorwaarden

  • Degene die thuis wordt verzorgd, is geen kind onder de 18 jaar.
  • Het gezamenlijke inkomen is maximaal € 46.100. Dit is inclusief het inkomen van de persoon die wij niet meetellen.
  • Het vermogen van de persoon die wij niet meetellen mag hoger zijn dan de vermogensgrens voor huurtoeslag. Maar het mag in 2018 niet hoger zijn dan € 164.930 als deze persoon geen fiscale partner heeft. Heeft deze persoon een fiscale partner? Dan mag hij samen met zijn fiscale partner niet meer dan € 194.930 aan vermogen hebben. Het gaat om het vermogen op 1 januari van het jaar waarin u huurtoeslag wilt krijgen. In de tabel ‘Vermogensgrenzen’ staan de grenzen van de afgelopen 5 jaar.

Grenzen gezamenlijk inkomen

Jaar

Maximaal gezamenlijk inkomen

2018

€ 46.100

2017

€ 45.725

2016

€ 45.500

2015

€ 45.175

2014

€ 44.450

Vermogensgrenzen voor degene die niet meegeteld wordt voor de berekening van huurtoeslag

Jaar

Zonder fiscale partner

Met fiscale partner

2018

€ 164.930

€ 194.930

2017

€ 143.750

€ 168.750

2016

€ 128.087

€ 152.524

2015

€ 124.230

€ 145.560

Wie telt niet mee voor de huurtoeslag?

Als u huurtoeslag aanvraagt, moet u iedereen in uw huishouden opgeven. Wij bepalen vervolgens welke bewoner we niet meetellen voor de huurtoeslag. Van die persoon tellen we ook het inkomen en vermogen niet mee. Wij kiezen de situatie die voor u het gunstigst is.

De aanvrager van de huurtoeslag tellen we wel altijd mee, dus ook zijn inkomen en vermogen. Het maakt daarbij niet uit of deze persoon degene is die verzorging nodig heeft.

Hoe geef ik dit door?

Krijgt u nog geen huurtoeslag? Vraag de toeslag dan aan met Mijn toeslagen. U krijgt van ons een beschikking waarbij wij nog geen rekening hebben gehouden met uw bijzondere situatie. Het kan ook een afwijzing zijn van uw aanvraag. Nadat u deze beschikking hebt gekregen, geeft u uw bijzondere situatie door met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag.

Krijgt u al huurtoeslag? En hebben wij nog geen rekening gehouden met uw bijzondere situatie? Geef dit dan door met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag. Dan passen wij uw huurtoeslag aan. 

Hebt u de definitieve berekening al gekregen? Geef de bijzondere situatie door met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag. Doe dit binnen 6 weken na de datum van de definitieve berekening.

Bewijs

Stuur een kopie mee van het indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) waarin staat dat u, uw toeslagpartner of medebewoner een indicatie heeft op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Hebt u een CIZ-indicatie van 2014 of eerder waarin staat dat u, uw toeslagpartner of medebewoner een indicatie heeft voor de functie ‘verblijf’? En hebben wij vanwege deze verzorgingssituatie een bijzondere berekening toegepast voor uw huurtoeslag 2015? Stuur hier dan een kopie van. Dan gebruiken wij deze ‘oude’ indicatie ook voor de bijzondere berekening huurtoeslag 2018.

Een verklaring van een huisarts of een andere verklaring is niet geldig.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.