Uw inkomen is voor de huurtoeslag niet te hoog

Hoe hoger uw inkomen is, hoe minder huurtoeslag u krijgt. Het kan ook zijn dat uw inkomen te hoog is om huurtoeslag te krijgen.

Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Het gaat om uw 'toetsingsinkomen'. Dat is ongeveer uw bruto-inkomen, maar meestal net wat hoger. 

Maak een proefberekening om te zien of u huurtoeslag kunt krijgen.

Het inkomen van andere mensen in uw woning telt meestal mee

Hebt u een toeslagpartner of medebewoners, dan telt hun inkomen ook mee. Het inkomen van onderhuurders telt niet mee. Hebt u thuiswonende kinderen met inkomen? Dan telt een gedeelte niet mee.

Staat uw echtgenoot of geregistreerde partner niet op uw adres ingeschreven? Dan telt zijn inkomen voor de huurtoeslag niet mee, maar voor de andere toeslagen wél.

Een deel van uw inkomen telt soms niet mee

Sommige inkomsten tellen niet altijd mee voor de huurtoeslag. Bijvoorbeeld een nabetaling van loon of uitkering over vorige jaren. Het gaat dan om bijzonder inkomen.

Kijk in de tabel wat in uw situatie het maximale inkomen was voor de afgelopen jaren.

Tot en met 2019 waren er vaste inkomensgrenzen

Kwam uw inkomen vóór 2020 boven het maximum voor de huurtoeslag uit? Dan had u voor het hele jaar geen recht op huurtoeslag.

In de onderstaande tabellen ziet u hoe hoog uw inkomen per jaar mocht zijn.

Inkomensgrenzen huurtoeslag tot 2020 voor mensen jonger dan de AOW-leeftijd

Jaar

Ik woon alleen

Ik woon niet alleen

2019

€ 22.700

€ 30.825 samen

2018

€ 22.400

€ 30.400 samen

2017

€ 22.200

€ 30.150 samen

Inkomensgrenzen huurtoeslag tot 2020 voor mensen met de AOW-leeftijd

Jaar

Ik woon alleen en
heb de AOW-leeftijd

Ik woon niet alleen en
heb de AOW-leeftijd

2019

€ 22.675

€ 30.800 samen

2018

€ 22.375

€ 30.400 samen

2017

€ 22.200

€ 30.175 samen

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd is de leeftijd die u hebt op 1 januari van het jaar waarover u huurtoeslag krijgt. Hebt u zelf nog niet de AOW-leeftijd, maar heeft een toeslagpartner of medebewoner die op 1 januari wel bereikt? Dan gelden dezelfde grenzen als wanneer u zelf de AOW-leeftijd zou hebben.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.