Ik heb huurtoeslag en bijzonder inkomen

Bijzonder inkomen is inkomen dat u, uw toeslagpartner of medebewoner krijgt naast het gebruikelijke loon of uitkering. U kunt ons vragen om deze inkomsten niet mee te tellen voor de huurtoeslag. Het gaat dan om:

  • een nabetaling van inkomsten (loon of uitkering) over vorige jaren
  • een wezenuitkering aan een ander dan de wettelijke vertegenwoordiger
  • een afkoopsom op grond van de Liquidatiewet ongevallenwetten
  • een verhoging van uw Waz-, Wajong- of WAO-uitkering voor kosten van oppas en verzorging
  • een afkoopsom van een klein pensioen (ouderdoms- of nabestaandenpensioen)
    De totale afkoopsom telt niet mee als het pensioen dat u jaarlijks zou krijgen € 474,11 (bedrag voor 2018) of lager is. Is het pensioen hoger? Dan telt de totale afkoopsom wel mee.

Pensioen per jaar waarbij afkoopsom niet meetelt als inkomen

Het bedrag van de vrijstelling in 2019 wordt later bekendgemaakt.

Jaar

Pensioen per jaar

2018

Minder dan € 474,11

2017

Minder dan € 467,89

2016

Minder dan € 465,94

2015

Minder dan € 462,88

Let op!

Het bijzonder inkomen geldt alleen voor de huurtoeslag, niet voor de andere toeslagen.

 

Hoe geef ik dit door?

U geeft uw bijzondere situatie door met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag. Wij beoordelen dan of het bijzonder inkomen wel of niet meetelt.

Krijgt u nog geen huurtoeslag? Vraag de toeslag dan eerst aan met Mijn toeslagen

Hebt u de definitieve berekening al gekregen? Geef de bijzondere situatie door met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag. Doe dit binnen 6 weken na de datum van de definitieve berekening.

Wij passen uw huurtoeslag nog niet direct aan

Uw maandelijkse voorschot blijft dus hetzelfde. Pas bij de definitieve berekening kunnen we het bijzondere inkomen buiten beschouwing laten. Dan wordt namelijk uw inkomen voor 2019 definitief vastgesteld. Als u te weinig toeslag hebt gekregen, betalen we die alsnog uit.

Bewijsstukken

Stuur met uw formulier kopieën van bewijzen mee waaruit blijkt om wat voor soort bijzonder inkomen het gaat en hoe hoog het (bruto)bedrag is. Gaat het om een nabetaling? Dan moet duidelijk blijken voor welke jaren de nabetaling is.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.