Een nabetaling, uitkering of afkoopsom die niet meetelt voor de huurtoeslag

U kunt ons vragen een bijzondere nabetaling of uitkering niet mee te tellen als inkomen voor de huurtoeslag. U vraagt ons dan dit inkomen aan te merken als ‘bijzonder inkomen'. Bijzonder inkomen is inkomen dat u, uw toeslagpartner of medebewoner krijgt naast het gebruikelijke loon of uitkering. Het moet gaan om:

 • een nabetaling van inkomsten (loon of uitkering) over vorige jaren
  De compensatieregeling voor zwangere zelfstandigen (2005-2008) valt hier ook onder. Deze nabetaling is in 2019 gedaan.
 • een wezenuitkering aan een ander dan de wettelijke vertegenwoordiger
 • een afkoopsom op grond van de Liquidatiewet ongevallenwetten
 • een verhoging van uw Waz-, Wajong- of WAO-uitkering voor kosten van oppas en verzorging
 • een afkoopsom van een klein ouderdoms- of nabestaandenpensioen.
  Is het bruto-pensioen dat u jaarlijks zou krijgen lager dan het bedrag in de tabel? Dan telt het niet mee als inkomen. Laat u meer pensioenen afkopen? Dan tellen de afkoopsommen niet mee als het bedrag van ieder pensioen lager is dan het bedrag in de tabel.
Pensioen per jaar waarbij afkoopsom niet meetelt als inkomen
Jaar Pensioen per jaar (bruto)
2022 Minder dan € 520,35 per pensioen
2021 Minder dan € 503,24 per pensioen
2020 Minder dan € 497,27 per pensioen
2019 Minder dan € 484,09 per pensioen
2018 Minder dan € 474,11 per pensioen

Voorbeelden

 • In 2020 liet u 2 pensioenen afkopen: 1 van € 300 en 1 van € 450 per jaar. Beide pensioenen (bruto) zijn lager dan het bedrag in de tabel, dus de afkoopsommen tellen niet mee als inkomen.
 • In 2021 liet u 2 pensioenen afkopen: 1 van € 300 en 1 van € 600 per jaar. Het pensioen van € 300 is lager dan het bedrag in de tabel, dus de afkoopsom van dit pensioen telt niet mee als inkomen. Het pensioen van € 600 is hoger dan het bedrag in de tabel, dus de afkoopsom van dit pensioen telt helemaal mee als inkomen. We gaan uit van het brutobedrag.

Let op!

Alleen voor de huurtoeslag kunt u ons vragen een bijzondere nabetaling of uitkering niet mee te tellen. Voor de andere toeslagen tellen deze inkomsten altijd mee.

Hoe geef ik dit door?

U geeft uw bijzondere situatie door met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag. Wij beoordelen dan of het bijzonder inkomen meetelt. U kunt nog een verzoek doen tot 5 jaar ná het jaar waar het verzoek over gaat.

Krijgt u nog geen huurtoeslag? Vraag de toeslag dan eerst aan met Mijn toeslagen.

Wij beoordelen uw bijzonder inkomen voor de huurtoeslag na uw verzoek

We beoordelen uw verzoek om uw bijzonder inkomen niet mee te tellen nadat we uw verzoek hebben gekregen. U krijgt van ons een brief waarin staat of we uw bijzonder inkomen meetellen of niet.

Doet u een verzoek in het lopende jaar? Dan beoordelen we uw verzoek binnen 8 weken. Dat doen we met uw schatting van uw inkomen.
Als uw definitieve inkomen bij ons bekend is, beoordelen we uw verzoek nog een keer. U hoeft hier niets voor te doen. U krijgt dan ook de definitieve berekening.

Doet u een verzoek om uw bijzonder inkomen niet mee te tellen pas nadat u de definitieve berekening hebt gekregen? Dan beoordelen we uw verzoek direct met uw definitieve inkomen. U krijgt dan een nieuwe definitieve berekening.

Bewijsstukken

Stuur met uw formulier kopieën van bewijzen mee. Daaruit blijkt om wat voor soort bijzonder inkomen het gaat en hoe hoog het (bruto)bedrag is. Gaat het om een nabetaling? Dan moet duidelijk blijken voor welke jaren de nabetaling is.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.