Een nabetaling, uitkering of afkoopsom die niet meetelt voor de huurtoeslag

U kunt ons vragen een bijzondere nabetaling of uitkering niet mee te tellen als inkomen voor de huurtoeslag. U vraagt ons dan dit inkomen aan te merken als 'bijzonder inkomen'.

Wat is bijzonder inkomen?

Bijzonder inkomen is inkomen dat u, uw toeslagpartner of medebewoner krijgt naast het gebruikelijke loon of een uitkering. Het moet gaan om:

 • een nabetaling van inkomsten (loon of uitkering) over vorige jaren
  De compensatieregeling voor zwangere zelfstandigen (2005-2008) valt hier ook onder. Deze nabetaling is in 2019 gedaan.
 • een wezenuitkering aan een ander dan de wettelijke vertegenwoordiger
 • een afkoopsom op grond van de Liquidatiewet ongevallenwetten
 • een verhoging van uw Waz-, Wajong- of WAO-uitkering voor kosten van oppas en verzorging
 • een afkoopsom van een klein ouderdoms- of nabestaandenpensioen.
  Is het bruto-pensioen dat u jaarlijks zou krijgen lager dan het bedrag in de onderstaande tabel? Dan telt het niet mee als inkomen. Laat u meer pensioenen afkopen? Dan tellen de afkoopsommen niet mee als het bedrag van ieder pensioen lager is dan het bedrag in de tabel.
Pensioen per jaar waarbij afkoopsom niet meetelt als inkomen
Jaar Pensioen per jaar (bruto)
2024 Minder dan € 592,51 per pensioen
2023 Minder dan € 594,89 per pensioen
2022 Minder dan € 520,35 per pensioen
2021 Minder dan € 503,24 per pensioen
2020 Minder dan € 497,27 per pensioen

Voorbeelden

 • In 2022 liet u 2 pensioenen afkopen: 1 van € 300 en 1 van € 450 per jaar. Beide pensioenen (bruto) zijn lager dan het bedrag in de tabel, dus de afkoopsommen tellen niet mee als inkomen.
 • In 2023 liet u 2 pensioenen afkopen: 1 van € 300 en 1 van € 600 per jaar. Het pensioen van € 300 is lager dan het bedrag in de tabel, dus de afkoopsom van dit pensioen telt niet mee als inkomen. Het pensioen van € 600 is hoger dan het bedrag in de tabel, dus de afkoopsom van dit pensioen telt helemaal mee als inkomen. We gaan uit van het brutobedrag.

Let op!

Alleen voor de huurtoeslag kunt u ons vragen een bijzondere nabetaling of uitkering niet mee te tellen. Voor de andere toeslagen tellen deze inkomsten altijd mee.

Hoe vraag ik om een bijzondere nabetaling of uitkering niet mee te tellen?

U geeft uw bijzondere situatie door met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag. Wij beoordelen dan of het bijzonder inkomen meetelt. U kunt nog een verzoek doen tot 5 jaar ná het jaar waar het verzoek over gaat.

Krijgt u nog geen huurtoeslag? Vraag de toeslag dan eerst aan met Mijn toeslagen.

Wanneer hoor ik iets?

We beoordelen uw verzoek binnen 8 weken. Dat doen we met uw schatting van uw inkomen. Als uw definitieve inkomen bij ons bekend is, beoordelen we uw verzoek nog een keer. U krijgt dan de definitieve berekening.

Doet u een verzoek om uw bijzonder inkomen niet mee te tellen pas nadat u de definitieve berekening hebt gekregen? Dan beoordelen we uw verzoek direct met uw definitieve inkomen. U krijgt daarna een nieuwe definitieve berekening.

Bewijsstukken

Stuur met uw formulier kopieën van bewijzen mee. Daaruit blijkt om wat voor soort bijzonder inkomen het gaat en hoe hoog het (bruto)bedrag is. Gaat het om een nabetaling? Dan moet duidelijk blijken voor welke jaren de nabetaling is.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.