Een nabetaling, uitkering of afkoopsom die niet meetelt voor de huurtoeslag

U kunt ons vragen een bijzondere nabetaling of uitkering niet mee te tellen als inkomen voor de huurtoeslag. U vraagt ons dan dit inkomen aan te merken als ‘bijzonder inkomen’. Bijzonder inkomen is inkomen dat u, uw toeslagpartner of medebewoner krijgt naast het gebruikelijke loon of uitkering. Het moet gaan om:

  • een nabetaling van inkomsten (loon of uitkering) over vorige jaren. De compensatieregeling voor zwangere zelfstandigen (2005-2008) valt hier ook onder.
  • een wezenuitkering aan een ander dan de wettelijke vertegenwoordiger
  • een afkoopsom op grond van de Liquidatiewet ongevallenwetten
  • een verhoging van uw Waz-, Wajong- of WAO-uitkering voor kosten van oppas en verzorging
  • een afkoopsom van een klein pensioen (ouderdoms- of nabestaandenpensioen)
    De totale afkoopsom telt niet mee als het pensioen dat u jaarlijks zou krijgen € 484,09 of lager is. Is het pensioen hoger? Dan telt de totale afkoopsom wel mee.

Pensioen per jaar waarbij afkoopsom niet meetelt als inkomen

Jaar

Pensioen per jaar

2019

Minder dan € 484,09

2018

Minder dan € 474,11

2017

Minder dan € 467,89

2016

Minder dan € 465,94

2015

Minder dan € 462,88

Let op!

Alleen voor de huurtoeslag kunt u ons vragen een bijzondere nabetaling of uitkering niet mee te tellen. Voor de andere toeslagen tellen deze inkomsten altijd mee.

 

Hoe geef ik dit door?

U geeft uw bijzondere situatie door met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag. Wij beoordelen dan of het bijzonder inkomen wel of niet meetelt.

Krijgt u nog geen huurtoeslag? Vraag de toeslag dan eerst aan met Mijn toeslagen

Hebt u de definitieve berekening al gekregen? Geef de bijzondere situatie door met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag. Doe dit binnen 6 weken na de datum van de definitieve berekening.

Wij passen uw huurtoeslag nog niet direct aan

Uw maandelijkse voorschot blijft dus hetzelfde. Pas bij de definitieve berekening kunnen we het bijzondere inkomen buiten beschouwing laten. Dan wordt namelijk uw inkomen voor 2019 definitief vastgesteld. Als u te weinig toeslag hebt gekregen, betalen we die alsnog uit.

Bewijsstukken

Stuur met uw formulier kopieën van bewijzen mee. Daaruit blijkt om wat voor soort bijzonder inkomen het gaat en hoe hoog het (bruto)bedrag is. Gaat het om een nabetaling? Dan moet duidelijk blijken voor welke jaren de nabetaling is.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.