Kan ik kindgebonden budget krijgen als ik geen Nederlander ben?

Woont of werkt u in Nederland en hebt u een andere nationaliteit? Alleen als u kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) krijgt, kunt u daarnaast misschien kindgebonden budget krijgen. Dit is een bijdrage van de Nederlandse overheid in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar.

Check uw situatie

 • Ik woon met mijn gezin in Nederland

  U kunt kindgebonden budget krijgen. Maar soms hebt u met extra regels te maken.

  Hebben u en uw partner de nationaliteit van een EU-land of van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland?

  U en uw partner hebben geen verblijfsvergunning nodig, maar moeten allebei wel een geldige verblijfsstatus hebben. Hebt u of uw partner een andere nationaliteit dan van een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland? Kijk dan bij het kopje 'Hebben u en uw partner een andere nationaliteit?' Wij krijgen van de gemeente door of u een geldige verblijfsstatus hebt. Zie voor meer informatie de website van de IND. Daarnaast moet u aan de overige voorwaarden voldoen om kindgebonden budget te krijgen.

  Hebben u en uw partner een andere nationaliteit?

  Dan kunt u alleen kindgebonden budget krijgen als u een geldige verblijfsvergunning hebt die recht geeft op toeslagen. Hebt u of uw partner de nationaliteit van een EU-land of van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland? Kijk dan bij het kopje 'Hebben u en uw partner de nationaliteit van een EU-land of van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland?' Zie voor meer informatie de website van de IND. Daarnaast moet u aan de overige voorwaarden voldoen om kindgebonden budget te krijgen.

  Is uw kind Nederlands of verblijft uw kind rechtmatig in Nederland?

  De aanvrager van de toeslag heeft een verblijfsvergunning nodig. Zie voor meer informatie de website van de IND. Daarnaast moet de aanvrager aan de overige voorwaarden voldoen om kindgebonden budget te krijgen.

  Uw partner hoeft geen geldige verblijfsvergunning te hebben. Vóór 2022 was dat anders. Toen kon u alleen kindgebonden budget krijgen in deze situaties:

  • Uw partner wachtte op de beslissing op een aanvraag voor een verblijfsvergunning.
  • Uw partner ging tegen de afwijzing van een verblijfsvergunning in bezwaar of beroep en mocht de uitspraak afwachten in Nederland.

  Tip

  Krijgt u kindgebonden budget en verloopt uw verblijfsvergunning? Vraag op tijd verlenging van de vergunning aan zodat u recht op de toeslag houdt.

  Werkt u niet in Nederland, maar in een ander land?

  Dan kunt u ook kindgebonden budget krijgen. Maar ook daarvoor zijn weer regels. Lees wat de extra regels zijn als u niet in Nederland werkt.

 • Ik woon zonder mijn gezin in Nederland

  U kunt kindgebonden budget krijgen. Maar soms hebt u met extra regels te maken.

  Hebt u de nationaliteit van een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland?

  U hebt geen verblijfsvergunning nodig, maar u moet wel een geldige verblijfsstatus hebben. Wij krijgen van de gemeente door of dat zo is. Zie voor meer informatie de website van de IND. Daarnaast moet u aan de overige voorwaarden voldoen om kindgebonden budget te krijgen.

  Hebt u een andere nationaliteit?

  U kunt alleen kindgebonden budget krijgen als u een geldige verblijfsvergunning hebt die recht geeft op toeslagen. Zie voor meer informatie de website van de IND. Daarnaast moet u aan de overige voorwaarden voldoen om kindgebonden budget te krijgen.

  Tip

  Krijgt u kindgebonden budget en verloopt uw verblijfsvergunning? Vraag op tijd verlenging van de vergunning aan zodat u recht op de toeslag houdt.

  Check of u kinderbijslag krijgt voor uw kind in het buitenland

  Alleen als u kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) krijgt, kunt u ook kindgebonden budget krijgen. Op de website van de SVB leest u hoe het zit met kinderbijslag als uw kind in het buitenland woont.

  Soms krijgt u een ander bedrag aan kindgebonden budget

  Als uw kind in het buitenland woont, geldt soms de woonlandfactor. Ook tellen buitenlandse toeslagen mee. Lees wat dit betekent voor uw kindgebonden budget.

 • Ik werk in Nederland en woon in een ander land

  U kunt kindgebonden budget toeslag krijgen als u aan de voorwaarden voldoet. Maar soms hebt u met extra regels te maken.

  Check of u kinderbijslag krijgt voor uw kind in het buitenland

  Alleen als u kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) krijgt, kunt u ook kindgebonden budget krijgen. Op de website van de SVB leest u hoe het zit met kinderbijslag als uw kind in het buitenland woont.

  Soms krijgt u een ander bedrag aan kindgebonden budget

  Als uw kind in het buitenland woont, geldt soms de woonlandfactor. Ook tellen buitenlandse toeslagen mee. Lees wat dit betekent voor uw kindgebonden budget.

Bent u vluchteling uit Oekraïne en woont u in Nederland?

Dan werkt het anders. Lees wat de regels voor Oekraïners zijn.

Moet ik kindgebonden budget aanvragen?

Krijgt u van ons al kinderopvangtoeslag, huurtoeslag of zorgtoeslag? Dan krijgt u het kindgebonden budget vanzelf als u er recht op hebt.

Krijgt u het kindgebonden budget niet vanzelf, bijvoorbeeld omdat u geen andere toeslag hebt? En denkt u dat u er wel recht op hebt? Dan moet u het kindgebonden budget zelf aanvragen. De ouder die de kinderbijslag heeft aangevraagd, moet dit doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.