Wij zijn een samengesteld gezin – hoe zit het met kindgebonden budget?

Woont u samen met een andere ouder en hebt u allebei kinderen uit een eerdere relatie? Dan vormt u een samengesteld gezin. Dit wordt ook wel een stiefgezin of patchworkgezin genoemd. Hoe zit het dan met kindgebonden budget? U krijgt dit als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

1 van ons krijgt kinderbijslag

Krijgt 1 van u kinderbijslag? Dan krijgt degene die de kinderbijslag ontvangt ook het kindgebonden budget.

Mijn nieuwe partner en ik krijgen allebei kinderbijslag

Dan bepalen wij wie het kindgebonden budget krijgt. Er kan namelijk maar 1 persoon uit een gezin kindgebonden budget krijgen.

Meer kindgebonden budget voor kinderen vanaf 12 jaar

Wordt uw kind 12 of 16 jaar? Dan krijgt u meer kindgebonden budget. U kunt met dit extra bedrag een deel van de schoolkosten betalen. De verhoging gaat in ná de maand waarin uw kind 12 of 16 jaar is geworden en hangt af van de hoogte van uw inkomen. Maak een proefberekening om te zien hoeveel u krijgt.

Hoe vraag ik het aan?

Kindgebonden budget hoeft u niet zelf aan te vragen als u al een toeslag van ons krijgt. U krijgt vanzelf bericht als u er volgens ons recht op hebt.

Krijgt u geen bericht en denkt u wel recht op te hebben op kindgebonden budget? Dan kunt u het zelf aanvragen. De ouder die de kinderbijslag heeft aangevraagd, moet dit doen.

Wijzigingen doorgeven

Krijgt u kindgebonden budget en verandert er iets in uw leven? Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt of als u gaat scheiden, dan heeft dat gevolgen voor uw toeslag. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Lees meer bij Welke wijzigingen moet ik doorgeven?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.