Er is iemand overleden - wat moet ik doen?

Als er iemand in uw huishouden is overleden, hoeft u dit niet aan ons door te geven. Dat doet de gemeente voor u. Woonde de overledene in het buitenland? Dan moet u het overlijden wel aan ons doorgeven.

Wat zijn de gevolgen voor uw toeslagen?

Mijn toeslagpartner, kind of medebewoner is overleden

Staat de toeslag op uw naam en is uw toeslagpartner, kind of een medebewoner overleden? Dan verandert de samenstelling van uw huishouden. Wij passen uw toeslagen hierop aan. U krijgt hierover bericht van ons.

De overledene was aanvrager van de toeslag en woonde niet alleen

Staat de toeslag op naam van de overledene? Dan stoppen wij de toeslag. De gemeente geeft ons de informatie die wij hiervoor nodig hebben.

Bent u de toeslagpartner van de overledene?

Dan zetten wij de toeslag op uw naam. U krijgt hierover zo snel mogelijk bericht.

Stijgt uw inkomen of vermogen na het overlijden van uw partner? Bijvoorbeeld door een nabestaandenpensioen of erfenis? Het is belangrijk dat u dat aan ons doorgeeft in Mijn toeslagen. Zo berekenen we uw toeslag met het juiste inkomen of vermogen.

Is uw jaarinkomen gestegen na het overlijden van uw partner? Dan kan het zo zijn dat u toeslag moet terugbetalen die u hebt gekregen tot aan het overlijden van uw toeslagpartner. Is uw inkomen 10% of meer gestegen? Kijk dan of u gebruik kunt maken van de 10%-regeling. Zo kunt u misschien voorkomen dat u toeslag moet terugbetalen.

Hoe zit het met het kindgebonden budget?

Als u  kindgebonden budget krijgt, dan kan het wat langer duren voordat het kindgebonden budget op uw naam is gezet. We kunnen het kindgebonden budget namelijk pas op uw naam zetten nádat de kinderbijslag op uw naam is gezet. Is dit nog niet gebeurd? Dan moet u dit eerst regelen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Bent u medebewoner van de overledene?

Dan kunt u zelf huurtoeslag aanvragen als u de huurder wordt.

De overledene woonde alleen

Woonde de persoon op wiens naam de toeslag stond alleen? Dan krijgen zijn erfgenamen vanzelf bericht over de stopzetting van de toeslagen van de overledene.

Definitieve berekening

De toeslagpartner of erfgenamen krijgen nog een definitieve berekening van de toeslagen. Lees meer hierover bij Definitieve berekening als iemand is overleden.

Wilt u inzicht in de toeslagen van de overledene?

Met een nabestaandenmachtiging kunt u inloggen in de persoonlijke omgeving Mijn toeslagen van de overledene. Zo kunt u zien welke wijzigingen er zijn geweest en welke betalingen er nog komen. Lees hier wie de nabestaandenmachtiging kan aanvragen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.