Er is iemand overleden - moet ik dat doorgeven?

Als er iemand in uw huishouden is overleden, hoeft u dit niet aan ons door te geven. De gemeente geeft dit aan ons door.

Wat zijn de gevolgen voor uw toeslagen?

Mijn toeslagpartner, kind of medebewoner is overleden

Staat de toeslag op uw naam en is uw toeslagpartner, kind of een medebewoner overleden? Dan verandert de samenstelling van uw huishouden. Wij passen uw toeslagen hierop aan. U krijgt hierover bericht van ons.

De overledene was aanvrager van de toeslag en woonde niet alleen

Staat de toeslag op naam van de overledene? Dan stoppen wij de toeslag. De gemeente geeft ons de informatie die wij hiervoor nodig hebben.

Bent u de toeslagpartner van de overledene? Dan zetten wij de toeslag op uw naam. U krijgt hierover zo snel mogelijk bericht. Als u  kindgebonden budget krijgt, dan kan het wat langer duren voordat het kindgebonden budget op uw naam is gezet. We kunnen het kindgebonden budget namelijk pas op uw naam zetten nádat de kinderbijslag op uw naam is gezet. Is dit nog niet gebeurd? Dan moet u dit eerst regelen met de SVB.

Krijgt u meer inkomen, bijvoorbeeld door een nabestaandenpensioen? Kijk of u gebruik kunt maken van de 10%-regeling. Want zo kunt u misschien voorkomen dat u toeslag moet terugbetalen.

Bent u medebewoner van de overledene? Dan kunt u zelf huurtoeslag aanvragen als u de huurder wordt.

De overledene woonde alleen

Woonde de persoon op wiens naam de toeslag stond alleen? Dan krijgen zijn erfgenamen vanzelf bericht over de stopzetting van de toeslagen van de overledene. 

Definitieve berekening

De toeslagpartner of erfgenamen krijgen nog een definitieve berekening van de toeslagen. Lees meer hierover bij Definitieve berekening als iemand is overleden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.