Definitieve berekening toeslagen als iemand is overleden

Als iemand is overleden, sturen we u binnen 5 weken een brief. Hierin staat wat er met de toeslag van de overleden persoon gaat gebeuren. We zetten de toeslag bijvoorbeeld op naam van de toeslagpartner of we zetten de toeslag stop.

Na het jaar van overlijden sturen we nóg een brief. Dit is de definitieve berekening. In de definitieve berekening staat op hoeveel toeslag de overleden persoon recht had. In de definitieve berekening controleren we onder andere of het inkomen dat we hebben gebruikt bij de voorlopige berekening van de toeslag, juist is.

Wanneer we de definitieve berekening precies sturen, hangt af van of de overleden persoon een toeslagpartner had of niet. Én of er voor de overleden persoon aangifte inkomstenbelasting wordt gedaan.

 • U was de toeslagpartner van de overleden persoon

  Doet u aangifte inkomstenbelasting voor uzelf en uw partner? Dan krijgt u de definitieve berekening binnen 6 maanden nádat u de belastingaanslag hebt gekregen. In de belastingaangifte staan namelijk gegevens die we nodig hebben om de toeslag definitief te kunnen berekenen, zoals het inkomen.

  Doet u géén belastingaangifte voor uzelf en uw partner? Dan krijgt u de definitieve berekening tussen eind juni en 31 december ná het jaar van overlijden. Om de toeslag definitief te kunnen berekenen, hebben we namelijk de jaaropgaaf van het inkomen nodig. Die krijgen we van de werkgever, uitkeringsinstantie of het pensioenfonds.

  Inkomen dat meetelt voor de definitieve berekening

  Voor de definitieve berekening telt het inkomen van de overleden persoon mee tot en met de maand van overlijden. Uw inkomen telt mee voor het hele jaar. Krijgt u huurtoeslag? Dan telt het inkomen van eventuele medebewoners óók voor het hele jaar mee.

  Is uw inkomen na het overlijden van uw partner met meer dan 10% gestegen? Dan staat in de definitieve berekening dat u te veel toeslag hebt gekregen en dat u dit moet terugbetalen. Kijk dan of u de 10%-regeling kunt gebruiken. Zo kunt misschien voorkomen dat u toeslag terug moet betalen. Lees meer bij De 10%-regeling voor toeslagen - zo werkt het.

  Verdelen vermogen

  Staat in de definitieve berekening dat u toeslag moet terugbetalen omdat u te veel vermogen had? Misschien komt dit door de verdeling van het vermogen in de aangifte inkomstenbelasting. Lees meer bij Samen of apart belastingaangifte doen.

 • U bent de erfgenaam van de overleden persoon

  Doet u aangifte inkomstenbelasting voor de overleden persoon? Dan krijgt u de definitieve berekening binnen 6 maanden nádat u de belastingaanslag hebt gekregen. In de belastingaangifte staan namelijk gegevens die we nodig hebben om de toeslag definitief te kunnen berekenen, zoals het inkomen.

  Doet u géén belastingaangifte voor de overleden persoon? Dan krijgt u de definitieve berekening tussen eind juni en 31 december ná het jaar van overlijden. Om de toeslag definitief te kunnen berekenen, hebben we namelijk de jaaropgaaf van het inkomen nodig. Die krijgen we van de werkgever, uitkeringsinstantie of het pensioenfonds.

  Wilt u de definitieve berekening eerder krijgen? Bel dan de BelastingTelefoon om te vragen of dit mogelijk is.

  Inkomen dat meetelt voor de definitieve berekening

  Voor de definitieve berekening veranderen we het inkomen van de overleden persoon in een jaarinkomen. Het inkomen telt mee tot en met de maand van overlijden.

  Voorbeeld

  Uw familielid is op 19 maart 2022 overleden. En had in dat jaar tot en met de maand van overlijden een inkomen van € 3.000. Om dit inkomen te veranderen in een jaarinkomen, bepalen we eerst hoeveel maanden uw familielid inkomen had. Dat zijn er 3: januari, februari en maart. Daarna bepalen we het gemiddelde inkomen per maand. Dit is € 1.000 (€ 3.000 ÷ 3 maanden = € 1.000). Het jaarinkomen van uw familielid is dan € 12.000 (€ 1000 × 12 maanden = € 12.000).

  Staat in de definitieve berekening dat u toeslag moet terugbetalen? Of zou u meer toeslag krijgen als we in plaats van het jaarinkomen het lagere inkomen van het jaar vóór het overlijden gebruiken? Dan kunt u ons vragen het jaarinkomen te vervangen door het lagere inkomen van het jaar vóór het overlijden. Dit kan tot 5 jaar nadat u de definitieve berekening hebt gekregen. Gebruik hiervoor het formulier Bezwaar definitieve berekening toeslag. Of stuur een brief naar:

  Dienst Toeslagen
  Postbus 4510
  6401 JA HEERLEN

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.