Mijn partner is overleden. Nu moet ik toeslag terugbetalen omdat ik meer ben gaan verdienen. Wat kan ik doen?

Is uw partner overleden en is uw inkomen gestegen? En moet u daardoor toeslag terugbetalen? Als de toeslag op naam van uw partner stond, dan kunt u ons vragen om uw hogere inkomen niet mee te tellen. Dit noemen we de ‘10%-regeling’.

Wat is de 10%-regeling precies?

De toeslagen berekenen we met gezamenlijke jaarinkomens. Is uw inkomen hoger geworden? Dan telt uw hogere inkomen ook mee voor het deel van het jaar dat uw partner nog leefde. Vaak betekent een hoger inkomen dat u achteraf toeslag moet terugbetalen. Dat kan een onaangename verrassing zijn. Daarom is er een uitzondering voor gevallen waarin uw inkomen sterk is gestegen.

Is uw inkomen 10% of meer gestegen? Bijvoorbeeld omdat u nu een uitkering krijgt voor nabestaanden? U kunt ons dan vragen om dit extra inkomen niet mee te tellen voor de maanden waarin uw partner nog leefde. Uw inkomen telt wel mee voor de periode waarin u de toeslag alleen krijgt.

In het kort

  • De toeslag stond op naam van uw partner.
  • Uw partner is overleden.
  • Uw inkomen is 10% of meer gestegen.
  • Voldoet uw situatie hieraan? Vraag de 10%-regeling aan.

Voorbeeld

Op 15 april is uw partner overleden. U en uw partner kregen samen zorgtoeslag van 1 januari tot en met 30 april. De toeslag stond op naam van uw partner. Van 1 januari tot en met 30 april had u geen inkomen. Bij het berekenen van de toeslag zijn we voor u dus uitgegaan van een jaarinkomen van  0.

Vanaf 1 mei krijgt u een uitkering voor nabestaanden van € 1.200 per maand. Uw jaarinkomen wordt dan € 9.600 (€ 0 x 4 maanden + € 1.200 x 8 maanden).

Omdat uw hogere jaarinkomen ook meetelt over de maanden waarin uw partner nog leefde (januari tot en met april), moet u over deze periode toeslag terugbetalen. Maar omdat uw jaarinkomen meer dan 10% is gestegen, kunt u ons vragen om de toeslag tot 1 mei opnieuw te berekenen met het inkomen van € 0 in plaats van € 9.600.

10%-regeling aanvragen

Vul het formulier Verzoek 10%-regeling voor toeslagen in. U kunt dit doen tot 5 jaar na het jaar waarover uw aanvraag gaat.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.