Ik moet toeslag terugbetalen omdat mijn ex-partner of een oud-bewoner meer is gaan verdienen. Wat kan ik doen?

Is het inkomen van uw ex of van een oud-medebewoner gestegen? En moet u daardoor toeslag terugbetalen? Dan kunt u ons vragen om die stijging van het inkomen niet mee te tellen. We noemen dit ‘de 10%-regeling’. Dat kan als het gaat om een ex-partner, bijvoorbeeld na een scheiding. Maar ook als het gaat om een oud-medebewoner voor de huurtoeslag.

Wat is de 10%-regeling precies?

We berekenen toeslagen met uw gezamenlijke jaarinkomens. Hebt u maar een deel van het jaar een toeslagpartner of een medebewoner? Bijvoorbeeld door een scheiding? Ook dan gaan we uit van het gezamenlijke jaarinkomen. Maar het inkomen van uw ex-partner of medebewoner tellen we alleen mee over de periode dat u elkaars partner of medebewoner was.

Is uw ex-partner of oud-medebewoner meer gaan verdienen? Dan telt het hogere jaarinkomen van deze persoon dus mee voor de periode dat deze persoon nog wel bij u woonde.

Moet u daardoor toeslag terugbetalen? Dan is dat erg vervelend. Maar is het inkomen van uw ex-partner of oud-medebewoner dat jaar meer dan 10% gestegen nadat jullie geen partners of medebewoners meer waren? Dan kunt u ons vragen om dit extra inkomen niet mee te tellen voor de maanden dat jullie nog wel partners of medebewoners waren. U vraagt dan om de 10%-regeling.

Is uw ex-partner of -medebewoner ondernemer of zzp’er?

Dan geldt de 10%-regeling alleen als de onderneming na het vertrek is begonnen.

In het kort

  • Jullie zijn geen partners of medebewoners meer.
  • Het inkomen van uw ex-partner of oud-bewoner is meer dan 10% gestegen.
  • De toeslag staat op uw naam.
  • Is dit uw situatie? Dan kunt ons vragen om het hogere inkomen niet mee te tellen. Vraag de 10%-regeling aan.

Voorbeeld: uw ex heeft een hoger inkomen na de scheiding

U en uw ex krijgen samen zorgtoeslag van 1 januari tot en met 30 april. Uw ex heeft een inkomen van € 1.000 per maand. Bij het berekenen van de toeslag zijn we voor uw ex dus uitgegaan van een jaarinkomen van € 12.000 (€ 1.000 x 12 maanden).

Per 1 mei bent u gescheiden en woont u niet meer samen. Per 1 mei stijgt het inkomen van uw ex naar € 1.500 per maand. Het jaarinkomen wordt dan € 16.000 (€ 1.000 x 4 maanden + € 1.500 x 8 maanden).

Omdat het hogere jaarinkomen van uw ex ook meetelt over de maanden die u nog samenwoonde (januari tot en met april), moet u over deze periode toeslag terugbetalen. Maar omdat het jaarinkomen van uw ex na het vertrek meer dan 10% is gestegen, kunt u ons vragen om de toeslag tot 1 mei opnieuw te berekenen met het inkomen van € 12.000 in plaats van € 16.000.

Voorbeeld: uw kind gaat uit huis en gaat meer verdienen

U krijgt huurtoeslag en u woont samen met uw kind. Uw kind heeft geen inkomen. Bij het berekenen van de toeslag zijn we voor uw kind dus uitgegaan van een jaarinkomen van € 0.

Per 1 juni gaat uw kind uit huis en gaat werken. Vanaf 1 juni verdient die € 1.000 per maand. Het jaarinkomen van uw kind is dus € 7.000 (€ 0 x 5 maanden + € 1.000 x 7 maanden).

Omdat het hogere jaarinkomen van uw kind ook meetelt over de maanden die u nog samenwoonde (januari tot en met mei), moet u over deze periode toeslag terugbetalen. Maar omdat het jaarinkomen van uw kind na vertrek meer dan 10% is gestegen, kunt u ons vragen om de toeslag tot 1 juni opnieuw te berekenen met het inkomen van € 0 in plaats van € 7.000.

10%-regeling aanvragen

Vul het formulier Verzoek 10%-regeling voor toeslagen in. U kunt dit doen tot 5 jaar na het jaar waar uw aanvraag over gaat.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.