Ik moet toeslag terugbetalen omdat mijn ex-partner of een oud-bewoner meer is gaan verdienen. Wat kan ik doen?

Is het inkomen van uw ex of van een oud-medebewoner gestegen? En moet u daardoor toeslag terugbetalen? Dan kunt u ons vragen om die stijging van het inkomen niet mee te tellen. We noemen dit ‘de 10%-regeling’. Dat kan als het gaat om een ex-partner, bijvoorbeeld na een scheiding. Maar ook als het gaat om een oud-medebewoner voor de huurtoeslag.

Wat is de 10%-regeling precies?

We berekenen toeslagen met uw gezamenlijke jaarinkomens. Hebt u maar een deel van het jaar een toeslagpartner of een medebewoner? Bijvoorbeeld door een scheiding? Ook dan gaan we uit van het gezamenlijke jaarinkomen. Maar het inkomen van uw ex-partner of medebewoner tellen we alleen mee over de periode dat u elkaars partner of medebewoner was.

Is uw ex-partner of oud-medebewoner meer gaan verdienen nadat jullie geen partners of medebewoners meer waren? Dan telt het hogere jaarinkomen van deze persoon dus mee voor de periode dat deze persoon nog wel bij u woonde.

Moet u daardoor toeslag terugbetalen? Dan is dat erg vervelend. Maar is het inkomen van uw ex-partner of oud-medebewoner dat jaar meer dan 10% gestegen nadat jullie geen partners of medebewoners meer waren? Dan kunt u ons vragen om dit extra inkomen niet mee te tellen voor de maanden dat jullie nog op hetzelfde adres ingeschreven stonden. U vraagt dan om de 10%-regeling.

Is uw ex-partner of -medebewoner ondernemer of zzp’er?

Dan geldt de 10%-regeling alleen als de onderneming na het vertrek is begonnen.

In het kort

  • Jullie zijn geen partners of medebewoners meer.
  • Het inkomen van uw ex-partner of oud-bewoner is meer dan 10% gestegen.
  • De toeslag staat op uw naam.
  • Is dit uw situatie? Dan kunt ons vragen om het hogere inkomen niet mee te tellen. Vraag de 10%-regeling aan.

Voorbeeld: uw ex heeft een hoger inkomen na de scheiding

U en uw ex krijgen samen zorgtoeslag van 1 januari tot en met 30 april. Uw ex heeft een inkomen van € 1.000 per maand. Bij het berekenen van de toeslag zijn we voor uw ex dus uitgegaan van een jaarinkomen van € 12.000 (€ 1.000 x 12 maanden).

Per 1 mei bent u gescheiden en woont u niet meer samen. Per 1 mei stijgt het inkomen van uw ex naar € 1.500 per maand. Het jaarinkomen wordt dan € 16.000 (€ 1.000 x 4 maanden + € 1.500 x 8 maanden).

Omdat het hogere jaarinkomen van uw ex ook meetelt over de maanden die u nog samenwoonde (januari tot en met april), moet u over deze periode toeslag terugbetalen. Maar omdat het jaarinkomen van uw ex na het vertrek meer dan 10% is gestegen, kunt u ons vragen om de toeslag tot 1 mei opnieuw te berekenen met het inkomen van € 12.000 in plaats van € 16.000.

Voorbeeld: uw kind gaat uit huis en gaat meer verdienen

U krijgt huurtoeslag en u woont samen met uw kind. Uw kind heeft geen inkomen. Bij het berekenen van de toeslag zijn we voor uw kind dus uitgegaan van een jaarinkomen van € 0.

Per 1 juni gaat uw kind uit huis en gaat werken. Vanaf 1 juni verdient die € 1.000 per maand. Het jaarinkomen van uw kind is dus € 7.000 (€ 0 x 5 maanden + € 1.000 x 7 maanden).

Omdat het hogere jaarinkomen van uw kind ook meetelt over de maanden die u nog samenwoonde (januari tot en met mei), moet u over deze periode toeslag terugbetalen. Maar omdat het jaarinkomen van uw kind na vertrek meer dan 10% is gestegen, kunt u ons vragen om de toeslag tot 1 juni opnieuw te berekenen met het inkomen van € 0 in plaats van € 7.000.

10%-regeling aanvragen

Vul het formulier Verzoek 10%-regeling voor toeslagen in. U kunt dit doen tot 5 jaar na het jaar waar uw aanvraag over gaat.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.