Telt mijn kwijtscheldingswinst mee bij mijn toetsingsinkomen?

Bent u ondernemer en had u een schuld die u niet meer hoeft terug te betalen? Dat levert u 'kwijtscheldingswinst' op. Deze winst heeft geen invloed op het (belastbaar) inkomen voor de inkomstenbelasting, maar telt soms wel mee bij het inkomen voor toeslagen (toetsingsinkomen).

Dat is het geval als u ook nog 'verliezen uit werk en woning' had. Het bedrag dat nog openstond aan verliezen uit werk en woning verhoogt wél uw toetsingsinkomen.

Voorbeeldsituatie

De onderneming van Sjoerd heeft een schuld van € 25.000 aan Aisha. Omdat Sjoerd het bedrag niet kan terugbetalen, besluit Aisha om de schuld kwijt te schelden. Voor Sjoerd telt dat als ‘winst uit onderneming’. In dit geval wordt dat kwijtscheldingswinst genoemd.

Heeft Sjoerd geen verlies uit werk en woning uit het verleden of uit dit jaar? Dan telt de ‘winst’ van € 25.000 niet mee voor het toetsingsinkomen voor de toeslagen.

Maar heeft Sjoerd nog € 11.000 aan verliezen uit werk en woning, dan wordt de kwijtscheldingswinst eerst verrekend met die verliezen. Deze € 11.000 telt in dat geval wel mee voor het toetsingsinkomen. De rest van de kwijtscheldingswinst (€ 14.000) telt niet mee bij het toetsingsinkomen.

Moet u toeslag terugbetalen en hebt u kwijtscheldingswinst?

Hebt u een definitieve berekening van uw toeslag gekregen en moet u door een te hoog inkomen toeslag terugbetalen? Dan kunt u ons vragen om óók het deel dat is verrekend met het verlies niet mee te tellen bij uw toetsingsinkomen.

Hoe vraag ik om het bedrag aan kwijtscheldingswinst niet mee te tellen?

Stuur ons een brief met de volgende informatie:

  • Vermeld duidelijk bovenaan uw brief ‘Verzoek om een beslissing te herzien’. Zet het beschikkingsnummer of het kenmerk van de beslissing erbij. Dat staat altijd bovenaan onze brieven.
  • Vermeld uw burgerservicenummer, naam, adres en het telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen bereiken.
  • Geef aan dat u wilt dat het hele bedrag aan kwijtscheldingswinst niet meetelt als toetsingsinkomen.
  • Vermeld de datum van uw verzoek en onderteken de brief.
  • U hoeft geen bijlagen mee te sturen, omdat wij uw gegevens al hebben.

Adres

Stuur uw brief naar:

Dienst Toeslagen
Postbus 4510
6401 JA HEERLEN

Als wij uw brief hebben ontvangen, krijgt u binnen 8 weken een brief met onze beslissing.

Tot wanneer kunt u een verzoek doen?

U hebt ruim de tijd om ons te vragen een bedrag aan kwijtscheldingswinst niet mee te tellen. Om precies te zijn: 5 jaar gerekend vanaf het einde van het jaar waarover de definitieve berekening gaat.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.