Telt mijn kwijtscheldingswinst mee bij mijn toetsingsinkomen?

Bent u ondernemer en had u een schuld die u niet meer hoeft terug te betalen? Dat levert u ‘kwijtscheldingswinst’ op. Deze winst heeft geen invloed op het (belastbaar) inkomen voor de inkomstenbelasting, maar telt soms wel mee bij het inkomen voor toeslagen (toetsingsinkomen).

Dat is het geval als u ook nog ‘verliezen uit werk en woning’ had. Het bedrag dat nog openstond aan verliezen uit werk en woning verhoogt wél uw toetsingsinkomen.

Voorbeeld

De onderneming van Sjoerd heeft een schuld van € 25.000 aan Aisha. Omdat Sjoerd het bedrag niet kan terugbetalen, besluit Aisha om de schuld kwijt te schelden. Voor Sjoerd telt dat als ‘winst uit onderneming’. In dit geval wordt dat kwijtscheldingswinst genoemd.

Heeft Sjoerd geen verlies uit werk en woning uit het verleden of uit dit jaar? Dan telt de ‘winst’ van € 25.000 niet mee voor het toetsingsinkomen voor de toeslagen.

Maar heeft Sjoerd nog € 11.000 aan verliezen uit werk en woning, dan wordt de kwijtscheldingswinst eerst verrekend met die verliezen. Deze € 11.000 telt in dat geval wel mee voor het toetsingsinkomen. De rest van de kwijtscheldingswinst (€ 14.000) telt niet mee bij het toetsingsinkomen.

Moet u toeslag terugbetalen en hebt u kwijtscheldingswinst?

Hebt u een definitieve berekening van uw toeslag gekregen en moet u door een te hoog inkomen toeslag terugbetalen? Dan kunt u ons vragen om óók het deel dat is verrekend met het verlies niet mee te tellen bij uw toetsingsinkomen.

U doet dit met het formulier Bezwaar Definitieve berekening toeslag.
Vul op het formulier bij vraag 4 in dat u wilt dat het hele bedrag aan kwijtscheldingswinst niet meetelt als toetsingsinkomen. U hoeft geen bijlagen mee te sturen omdat wij uw gegevens al hebben.

Lees meer over hoe u bezwaar maakt bij Bezwaar tegen de definitieve berekening van uw toeslag.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.