Ik heb een deel van het jaar een toeslagpartner of medebewoner

Uw toeslag berekenen we altijd over uw gezamenlijke jaarinkomen. Hebt u maar een deel van het jaar een toeslagpartner of een medebewoner? Bijvoorbeeld door een scheiding? Of door een verhuizing of door een overlijden? Ook dan gaan we uit van het gezamenlijke jaarinkomen. Maar dan alleen over de periode dat u elkaars toeslagpartner of medebewoner was.

Voorbeeld

U krijgt samen met uw toeslagpartner zorgtoeslag. Uw geschatte jaarinkomen is € 15.000 en dat van uw partner € 20.000. Vanaf 1 juli bent u na een scheiding geen toeslagpartners meer. Uw zorgtoeslag tot 1 juli berekenen we met uw gezamenlijke jaarinkomen van € 35.000. De toeslag vanaf 1 juli berekenen we met alleen uw inkomen van € 15.000.

Moet u terugbetalen?

Het kan voorkomen dat u toeslag moet terugbetalen die u eerder dit jaar al hebt gekregen. Bijvoorbeeld als u gaat scheiden en uw ex na de scheiding meer gaat verdienen. Of als u huurtoeslag hebt, uw kind het huis uitgaat en dan inkomen krijgt. Uw gezamenlijke jaarinkomen wordt dan hoger voor de periode dat u nog bij elkaar woonde. Hebt u recht op minder toeslag over die periode? Dan moet u dus terugbetalen.

Soms kunt u ons vragen om een stijging van het inkomen niet mee te tellen voor uw toeslag. Dat heet de 10%-regeling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.