Wat is een voorschotbeschikking toeslagen?

In een voorschotbeschikking staat hoeveel u krijgt voor de toeslagen. Het is een voorlopige berekening met gegevens die op dat moment bij ons bekend zijn.

U krijgt 1 voorschotbeschikking waarop al uw toeslagen staan. De bedragen krijgt u wel voor elke toeslag apart op uw rekening.

U vindt uw voorschotbeschikking in Mijn toeslagen en in uw Berichtenbox op MijnOverheid.

In welke gevallen krijg ik een voorschotbeschikking?

U krijgt een voorschotbeschikking:

  • als u een toeslag aanvraagt
  • als u een wijziging doorgeeft die van invloed is op de hoogte van uw toeslag, zoals een inkomenswijziging of een huurverhoging
  • als u uw toeslag stopzet in de loop van het jaar
  • als iemand anders een wijziging aan ons doorgeeft die gevolgen heeft voor uw toeslag
  • automatisch aan het eind van het jaar, voor het komende jaar

Controleer uw gegevens goed

Controleer de gegevens op de voorschotbeschikking goed. In Mijn toeslagen vindt u de gegevens onder 'Mijn beschikkingen'. Kloppen de gegevens niet? Dan moet u de juiste gegevens doorgeven. Wij berekenen uw toeslag dan opnieuw en u krijgt een nieuwe voorschotbeschikking.

Ik krijg een ander maandbedrag

Krijgt u een ander bedrag uitbetaald dan in Mijn toeslagen staat? Dat gebeurt in de volgende situaties:

  • U moet toeslag terugbetalen en wij verrekenen dat bedrag met de toeslag die u nu krijgt.
  • U krijgt een ander maandbedrag door afrondingsverschillen. Uw maandbedrag kan dan € 1 meer of minder zijn.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.