Het inkomen dat telt voor toeslagen is het 'toetsingsinkomen'

De hoogte van uw toeslag hangt onder andere af van uw jaarinkomen. Bij toeslagen noemen we dit het 'toetsingsinkomen'.

Als uw jaarinkomen hoger is dan een bepaald bedrag, krijgt u geen toeslag. Deze inkomensgrens verschilt per toeslag. De bedragen vindt u bij de voorwaarden van de toeslagen.

Hoe bereken ik mijn toetsingsinkomen?

Als u toeslag aanvraagt voor een jaar, moet u weten wat uw toetsingsinkomen in dat jaar is. Meestal is dat jaar nog niet voorbij. Het inkomen moet u dan schatten. Dit doet u met de Rekenhulp toetsingsinkomen.

Het inkomen van mijn toeslagpartner of medebewoner telt ook mee

Hebt u een toeslagpartner? Dan kijken we naar uw gezamenlijke jaarinkomen: we tellen het inkomen van uw partner op bij uw inkomen.

Voor de huurtoeslag telt ook het inkomen van eventuele medebewoners mee. Hebt u, uw toeslagpartner of uw medebewoner een (pleeg)kind dat jonger is dan 23 jaar? Dan tellen wij een deel van het inkomen van dit kind niet mee bij het berekenen van uw huurtoeslag.

Hebt u maar een deel van het jaar een toeslagpartner of medebewoner? Lees hoe het dan gaat met het inkomen.

Buitenlands inkomen telt mee

Buitenlands inkomen telt mee voor de hoogte van uw toeslag. U hebt buitenlands inkomen als u bijvoorbeeld in het buitenland werkt voor een buitenlandse werkgever. Of als u in het buitenland hebt gewerkt en nu pensioen krijgt van uw buitenlandse werkgever.

Ieder jaar vragen wij u uw buitenlands inkomen aan ons door te geven. Deze gegevens hebben wij nodig om uw inkomen vast te stellen. U ontvangt hiervoor het formulier Opgaaf wereldinkomen.

Internationaal vrijgesteld inkomen telt mee

Ook inkomen dat op grond van internationale regelingen is vrijgesteld van inkomstenbelasting, telt mee voor de hoogte van uw toeslag. Bijvoorbeeld als u werkt bij een internationale organisatie als de Verenigde Naties, de Europese Unie of het Internationaal Gerechtshof.

Bijzonder inkomen voor de huurtoeslag

Sommige inkomsten hoeft u voor de huurtoeslag niet mee te tellen. Bij Ik heb bijzonder inkomen ziet u welke dit zijn.

Leenbijstand (Bbz-lening) telt niet mee

Krijgt u als zelfstandige leenbijstand van de gemeente? Dan telt dit niet mee in uw inkomen. Ook niet als deze wordt omgezet in een gift (kwijtschelding).

Is uw Bbz-lening in de periode 2014-2016 omgezet in een gift? Toen telde dit nog wél mee in uw inkomen. Hierdoor moest u misschien toeslag terugbetalen. U kunt ons tot 1 juli 2020 vragen om uw toeslag over deze jaren opnieuw te berekenen, maar dan zonder de gift.

Lees meer hierover bij Moest u toeslag terugbetalen vanwege een kwijtgescholden Bbz-lening?

Getto-uitkeringen tellen niet mee 

Duitse ‘getto-uitkeringen’ hoeft u sinds 2016 niet mee te tellen als inkomen. Dit zijn uitkeringen voor onbetaald werk door mensen die onder dwang in getto’s woonden. Het gaat om uitkeringen op grond van:

  • de 'Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto' (getto-uitkeringen)
  • het Härtefonds für rassisch Verfolgte nicht jüdischen Glaubens (HNG-Fondsuitkeringen)
  • het 'Bundesentschädigungsgesetz' (BEG-uitkeringen)

Mijn inkomen verandert

Blijkt tijdens het jaar dat er iets verandert in uw inkomen of aftrekposten voor de inkomstenbelasting? Dan moet u uw toetsingsinkomen opnieuw schatten en aan ons doorgeven met Mijn toeslagen.

Lees meer hierover bij Waardoor kan mijn toetsingsinkomen veranderen?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.