Inkomen

De hoogte van uw toeslag hangt onder andere af van uw jaarinkomen. Bij toeslagen noemen we dit het 'toetsingsinkomen'.

Als uw jaarinkomen hoger is dan een bepaald bedrag, krijgt u geen toeslag. Deze inkomensgrens verschilt per toeslag. De bedragen vindt u bij de voorwaarden van de toeslagen.

Hoe bereken ik mijn toetsingsinkomen?

Als u toeslag aanvraagt voor een jaar, moet u weten wat uw toetsingsinkomen in dat jaar is. Meestal is dat jaar nog niet voorbij. Het inkomen moet u dan schatten. Dit doet u met de Rekenhulp toetsingsinkomen.

Mijn toeslagpartner of medebewoner heeft ook inkomen

Hebt u een toeslagpartner? Dan kijken we naar uw gezamenlijke jaarinkomen: we tellen het inkomen van uw partner op bij uw inkomen.

Voor de huurtoeslag telt ook het inkomen van eventuele medebewoners mee. Hebt u, uw toeslagpartner of uw medebewoner een (pleeg)kind dat jonger is dan 23 jaar? Dan tellen wij een deel van het inkomen van dit kind niet mee bij het berekenen van uw huurtoeslag.

Hebt u maar een deel van het jaar een toeslagpartner of medebewoner? Lees hoe het dan gaat met het inkomen.

Buitenlands inkomen

Buitenlands inkomen telt mee voor de hoogte van uw toeslag. U hebt buitenlands inkomen als u bijvoorbeeld in het buitenland werkt voor een buitenlandse werkgever. Of als u in het buitenland hebt gewerkt en nu pensioen krijgt van uw buitenlandse werkgever.

Ieder jaar vragen wij u uw buitenlands inkomen aan ons door te geven. Deze gegevens hebben wij nodig om uw inkomen vast te stellen. U ontvangt hiervoor het formulier Opgaaf wereldinkomen.

Vrijgesteld inkomen

Vrijgesteld inkomen telt ook mee voor de hoogte van uw toeslag. Dit is inkomen dat op grond van internationale regelingen is vrijgesteld van inkomstenbelasting. Bijvoorbeeld als u werkt bij een internationale organisatie als de Verenigde Naties, de Europese Unie of het Internationaal Gerechtshof.

Uw toetsingsinkomen is het totaal van uw binnenlands inkomen, uw buitenlands inkomen en uw vrijgesteld inkomen.

Bijzonder inkomen voor de huurtoeslag

Sommige inkomsten hoeft u voor de huurtoeslag niet mee te tellen. Bij Ik heb bijzonder inkomen ziet u welke dit zijn.

Leenbijstand (Bbz-lening)

Krijgt u als zelfstandige leenbijstand van de gemeente? Dan telt dit niet mee in uw inkomen. Ook niet als deze wordt omgezet in een gift (kwijtschelding).

Is uw Bbz-lening in de periode 2014-2016 omgezet in een gift? Toen telde dit nog wél mee in uw inkomen. Hierdoor moest u misschien toeslag terugbetalen. U kunt ons tot eind 2019 vragen om uw toeslag over deze jaren opnieuw te berekenen, maar dan zonder de gift.

Lees meer hierover bij Moest u toeslag terugbetalen vanwege een kwijtgescholden Bbz-lening?

Mijn inkomen verandert

Blijkt tijdens het jaar dat er iets verandert in uw inkomen of aftrekposten voor de inkomstenbelasting? Dan moet u uw toetsingsinkomen opnieuw schatten en aan ons doorgeven met Mijn toeslagen.

Lees meer hierover bij Waardoor kan mijn toetsingsinkomen veranderen?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.