Het inkomen dat telt voor toeslagen is het 'toetsingsinkomen'

Als u toeslag aanvraagt, moet u altijd uw toetsingsinkomen voor dat jaar opgeven. Ook als u maar voor een deel van het jaar toeslag aanvraagt, geeft u voor het hele jaar uw inkomen op.

Elk inkomen telt mee. Het maakt niet uit of het inkomen uit Nederland of het buitenland komt. Onder inkomen valt:

  • inkomsten uit werk
  • een uitkering, bijvoorbeeld: een werkloosheidsuitkering (WW), bijstandsuitkering of een uitkering bij ziekte
  • een pensioen, bijvoorbeeld: een ouderdomspensioen (AOW) of een bedrijfspensioen
  • andere inkomsten: alimentatie voor uzelf, bijverdiensten als freelancer of gastouder

Studiefinanciering telt niet mee.

Wat is mijn toetsingsinkomen?

Dat hangt af van uw situatie:

  • Doet u belastingaangifte? Dan is uw toetsingsinkomen gelijk aan uw verzamelinkomen uit uw definitieve aanslag inkomstenbelasting.
  • Doet u geen belastingaangifte? Dan is uw toetsingsinkomen gelijk aan uw belastbare loon. Uw belastbare loon staat op uw jaaropgaaf. Het wordt ook wel 'bedrag voor de loonheffingen (LH of LB)' of 'fiscaal loon' genoemd.

Hoe weet ik mijn inkomen als het jaar nog niet voorbij is?

Is het jaar nog niet voorbij? Dan hebt u nog geen definitieve belastingaanslag of jaaropgaaf gekregen. Uw inkomen moet u dan zo goed mogelijk schatten. Dit doet u met het hulpmiddel Bereken het toetsingsinkomen.

Het inkomen van uw toeslagpartner of medebewoner telt ook mee

Hebt u een toeslagpartner? Dan tellen we het toetsingsinkomen van uw partner op bij uw inkomen.

Voor de huurtoeslag telt ook het inkomen van eventuele medebewoners mee. Hebt u, uw toeslagpartner of uw medebewoner een (pleeg)kind dat jonger is dan 23 jaar? Dan tellen wij een deel van het inkomen van dit kind niet mee bij het berekenen van uw huurtoeslag.

Hebt u maar een deel van het jaar een toeslagpartner of medebewoner? Lees hoe het dan gaat met het inkomen.

Buitenlands inkomen telt mee

Buitenlands inkomen telt mee voor de hoogte van uw toeslag. U hebt buitenlands inkomen als u bijvoorbeeld in het buitenland werkt voor een buitenlandse werkgever. Of als u in het buitenland hebt gewerkt en nu pensioen krijgt van uw buitenlandse werkgever.

Ieder jaar vragen wij u uw buitenlands inkomen aan ons door te geven. Deze gegevens hebben wij nodig om uw inkomen vast te stellen. U ontvangt hiervoor het formulier Opgaaf wereldinkomen.

Internationaal vrijgesteld inkomen telt mee

Ook inkomen dat op grond van internationale regelingen is vrijgesteld van inkomstenbelasting, telt mee voor de hoogte van uw toeslag. Bijvoorbeeld als u werkt bij een internationale organisatie als de Verenigde Naties, de Europese Unie of het Internationaal Gerechtshof.

Bijzonder inkomen voor de huurtoeslag

Sommige inkomsten hoeft u voor de huurtoeslag niet mee te tellen. Bij Ik heb bijzonder inkomen ziet u welke dit zijn.

Getto-uitkeringen tellen niet mee 

Duitse ‘getto-uitkeringen’ hoeft u niet mee te tellen als inkomen. Dit zijn uitkeringen voor onbetaald werk door mensen die onder dwang in getto’s woonden. Het gaat om uitkeringen op grond van:

  • de 'Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto' (getto-uitkeringen)
  • het Härtefonds für rassisch Verfolgte nicht jüdischen Glaubens (HNG-Fondsuitkeringen)
  • het 'Bundesentschädigungsgesetz' (BEG-uitkeringen)

Kwijtscheldingswinst voor ondernemers

Bent u ondernemer en had u een schuld die u niet kon terugbetalen? Als u deze schuld niet meer hoeft terug te betalen, levert dat u winst op. Hierdoor kan uw toetsingsinkomen hoger worden.

Moet u hierdoor toeslag terugbetalen? Dan kunt u ons vragen om de kwijtscheldingswinst niet mee te laten tellen. Lees meer bij Telt mijn kwijtscheldingswinst mee bij mijn toetsingsinkomen?

Mijn inkomen verandert, wat moet ik doen?

Blijkt tijdens het jaar dat er iets verandert in uw inkomen of aftrekposten voor de inkomstenbelasting? Dan moet u uw toetsingsinkomen opnieuw schatten en aan ons doorgeven met Mijn toeslagen.

Lees meer hierover bij Waardoor kan mijn toetsingsinkomen veranderen?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.