Kan ik vragen een bewoner niet als mijn toeslagpartner mee te laten tellen?

Hebben we iemand anders op uw adres meegeteld als uw toeslagpartner? Soms is dat onterecht en kunt u ons vragen om dit ongedaan te maken.

Dat kan in de volgende situaties:

  • De andere bewoner is een onderhuurder.
  • U en de andere bewoner hebben allebei een eigen huurcontract. Bijvoorbeeld bij kamerverhuur.
  • De andere bewoner is uw au pair.
  • De andere bewoner is uw kind, stiefkind of pleegkind en is op 1 januari van het jaar waarover het gaat jonger dan 27 jaar.
  • U en de andere bewoner wonen in een opvanghuis voor beschermd wonen.
  • U zit in een noodopvang vanwege huiselijk geweld.

Hoe regel ik dat?

Bel de BelastingTelefoon. Dan kijken we samen wat u in uw situatie het beste kunt doen.

Krijgt u huurtoeslag?

En is de andere bewoner uw au pair of een stiefkind of pleegkind? Deze persoon telt dan wel mee als medebewoner voor uw huurtoeslag.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.