Toeslagpartner: een partner die meetelt voor de toeslagen

Bij toeslagen spreken we niet over een partner, maar over een 'toeslagpartner'. Als u een toeslagpartner hebt, telt het inkomen van beiden mee voor uw toeslag. U krijgt de toeslag samen.

Wie is mijn toeslagpartner?

Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan is uw partner uw toeslagpartner. Maar ook iemand anders die op uw adres ingeschreven staat, kan uw toeslagpartner zijn. Dit is zo als voor u 1 van de volgende situaties geldt:

  1. U hebt een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris.
  2. U hebt samen een kind.
  3. U of uw partner heeft een kind van de ander erkend.
  4. U bent partner voor een pensioenregeling.
  5. U hebt samen een koopwoning en woont daar allebei.
  6. U of 1 van uw medebewoners heeft een inwonend kind jonger dan 18 jaar. Is uw medebewoner een onderhuurder? Dan bent u niet elkaars toeslagpartner.
  7. U bent elkaars fiscale partner voor de inkomstenbelasting. Vanaf 2021 bent u in deze situatie geen toeslagpartners. In 2020 en eerder was u dat wel.
  8. U was vorig jaar al elkaars toeslagpartner.

Woont u met meer mensen in een huis?

Dan geldt de eerst mogelijke situatie uit het overzicht hierboven. Hebt u bijvoorbeeld met de één een kind (situatie 2) en met de ander een koopwoning (situatie 5)? Dan is degene met wie u een kind hebt uw toeslagpartner.

Woont u samen met een kind of kleinkind, ouder of grootouder, broer of zus?

Geldt voor u 1 van de situaties hierboven? Dan bent u ook elkaars toeslagpartner. Maar woont u samen met uw kind of ouder? Dan bent u alleen elkaars toeslagpartner als u beiden 27 jaar of ouder bent. Twijfelt u hoe het zit? Check dit met het hulpmiddel Heb ik een toeslagpartner?

Krijgt u huurtoeslag?

En staat u niet op hetzelfde adres ingeschreven als uw echtgenoot of geregistreerde partner? Dan telt hij voor de huurtoeslag niet mee als toeslagpartner, maar voor de andere toeslagen wél.

Vanaf welk moment telt iemand mee als mijn toeslagpartner?

Dat hangt af van het jaar waarover u dat wilt weten. Sinds 2021 zijn de regels daarvoor namelijk veranderd. Vóór 2021 kon u met terugwerkende kracht toeslagpartners worden als u al eerder samenwoonde. Nu is dat niet meer zo. Nu bent u pas elkaars toeslagpartner nadat uw situatie verandert en u samenwoont.

Hoe zit het als wij geen toeslagpartners meer zijn? Moet ik iets doen?

Als u gaat scheiden of uit elkaar gaat, bent u meestal geen toeslagpartners meer. Hoe dat precies werkt, hangt ervan af of u getrouwd was, geregistreerd partners was of samenwoonde.

Lees hoe het zit en wat u moet regelen bij Wij gaan uit elkaar – wat moet ik regelen voor mijn toeslag?

Uitzonderingssituaties

In een aantal situaties gelden andere regels. Lees meer hierover bij:

Postadres

Woont iemand niet bij u, maar staat hij wel op uw adres ingeschreven met een postadres? Dan is die persoon niet uw toeslagpartner.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.