Telt mijn onderhuurder mee voor toeslagen?

Iemand huurt een deel van de woning waarin u zelf woont. En jullie hebben dat vastgelegd in een huurovereenkomst. Bijvoorbeeld als u hospita bent en een student op kamers in uw huis hebt. Of als u de bovenverdieping langere tijd aan iemand verhuurt en zelf op de benedenverdieping blijft wonen.

Deze situaties tellen voor toeslagen als 'onderhuur'. Uw onderhuurder telt dan niet mee bij de berekening van uw toeslagen.

Hoe geef ik door dat ik een onderhuurder heb?

Zodra de onderhuurder op uw adres staat ingeschreven, kunt u dit telefonisch aan ons doorgeven. Doe dat binnen 4 weken via de BelastingTelefoon.

Hierna bellen wij u terug om te beoordelen of het om onderhuur gaat. Als dat zo is, dan krijgt u een brief waarin wij vragen om een huurcontract. Daaruit moet blijken dat u een deel van de woning verhuurt. Ook vragen wij om bankafschriften waaruit blijkt dat de onderhuurder huur aan u betaalt.

Wanneer is iemand geen onderhuurder?

In deze situaties zien wij iemand die bij u komt wonen níet als onderhuurder:

  • De bewoner is uw toeslagpartner.
    Hebt u de verhuizing doorgegeven aan de gemeente? Dan telt het inkomen van uw toeslagpartner mee bij de berekening van uw toeslagen.
  • De bewoner is uw kind, vader of moeder. Deze persoon zien we als medebewoner.
    Hebt u de verhuizing doorgegeven aan uw gemeente? Dan telt het inkomen van uw medebewoner mee bij de berekening van uw toeslagen.
  • U verhuurt uw woning en u woont zelf (tijdelijk) ergens anders. Dit wordt door sommigen ook wel doorverhuur of huisbewaring genoemd.
    Krijgt u huurtoeslag? Informeer dan bij de BelastingTelefoon of er gevolgen zijn. Dat hangt af van uw situatie.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.