Waar kan ik terecht met vragen over DMS?

Hebt u als bedrijf of softwareontwikkelaar vragen over DMS? Lees op deze pagina waar u voor welke specifieke vragen terecht kunt. Veelgestelde vragen kunt u vinden via 'Veelgestelde vragen overgang van AGS naar DMS'.

Nationale Helpdesk Douane

Hebt u technische vragen? Neem dan contact op met de Nationale Helpdesk Douane.

Bent u softwareontwikkelaar? Kijk dan op de website van de Nationale Helpdesk Douane, bij de informatie van het Douane Supportcentrum voor Softwareontwikkelaars.

Koepelorganisaties

U kunt uw vragen ook stellen aan uw koepelorganisatie.

Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB)

Om de veranderingen goed te implementeren, is een klankbordgroep met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven samengesteld. Daar worden de veranderingen voor het bedrijfsleven door de komst van DMS besproken.

Meer over gegevens aanleveren

De overgang van AGS en/of G(S)PA naar DMS betekent dat aangevers andere gegevens moeten aanleveren. De aankondiging hiervan leest u in de Staatscourant.

Algemene vragen

Hebt u een algemene vraag over AGS, uw vergunning-IIAA of DMS? Bel dan met het bedrijvencontactpunt in uw regio.

Meer informatie

Lees meer bij Alle documenten over de overgang van AGS naar DMS.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.