Van AGS en G(S)PA naar DMS: wat verandert er voor mij?

Binnenkort doet u uw invoer-, opslag- en uitvoeraangiften, aanbrengberichten en uw aanvullende aangiften in DMS. Op deze pagina leest u wat dit voor u betekent.

 • Doet u nu aangifte met AGS? Vanaf uiterlijk 1 december 2023 moet u aangifte doen met DMS 4.0, de opvolger van AGS 3.1. U moet eventueel uw bedrijfsprocessen en aangiftesysteem aanpassen volgens de gewijzigde berichtenspecificaties voor DMS 4.0 én rekening houden met de gewijzigde verwerking van controlebevindingen.
 • Doet u nu aangifte met Venue? Vanaf uiterlijk 1 december 2023 moet u aangifte doen met DMS. Behalve voor uitvoeraangiften tot € 1.000. Deze kunt u tot nader bericht blijven aangeven in Venue. Wilt u de vrijstellingen van artikel 23 of 25 gebruiken voor e-commerce-aangiften tot € 150? En voldoen deze aangiften aan de voorwaarden voor het gebruik van de gereduceerde dataset (kolom H7 van bijlage B GVo.DWU)? Dan kunt u die indienen in DECO.
 • Bent u vergunninghouder Inschrijving in de administratie van de aangever (IIAA) voor de douaneregelingen brengen in het vrije verkeer, actieve verdeling, tijdelijke invoer, bijzondere bestemmingen of douane-entrepot? Dan gaat u uiterlijk 1 januari 2024 aanbrengberichten en aanvullende aangiften indienen via DMS.

  Hiervoor zijn 3 scenario's ontwikkeld die we hebben besproken in ons webinar van 21 april 2021.
 • De gegevensvereisten (dataset) van de aangiften wijzigen. Gebruik voor de aangifte:
  • de gegevensvereisten van bijlage B van de Gedelegeerde Verordening van het Douanewetboek van de Unie (Gvo DWU)
  • de formaten en codes van bijlage B van Uitvoeringsverordening DWU (Uvo DWU)
  • de nationale aanvullingen in bijlage VIa bij de Algemene Douaneregeling
  Bent u vergunninghouder Inschrijving in de administratie van de aangever (IIAA), douane-entrepot (DE)? Lees dan meer op 'DMS: gevolgen voor vergunninghouders IIAA douane-entrepot'.

Auditfile Voorraad

 • Bent u vergunninghouder IIAA die goederen onder direct opvolgende douaneregelingen plaatst met IIAA? Dan kunt u - onder voorwaarden - de zogenoemde ketenregeling gebruiken. U hoeft de goederen alleen aan te brengen als u de goederen onder de 1e douaneregeling plaatst. Als u de goederen onder een volgende douaneregeling plaatst, moet u die inschrijven in dezelfde bedrijfsadministratie om de ketenregeling te kunnen gebruiken.
 • Bent u vergunninghouder Inschrijving in de administratie van de aangever (IIAA)? Dan vervangt een auditfile voorraad uw opgave voorraadverloop met de huidige GPA. Als u kiest voor scenario 3 (ketenregeling) is dit verplicht. U kunt de specificaties voor opgave voorraadverloop downloaden op nh.douane.nl.

Nieuwe berichtenspecificaties (MIG)

De gewijzigde berichtenspecificaties (MIG) voor DMS 4.0 en DMS 4.1 zijn gepubliceerd op de website van de Nationale Helpdesk Douane, bij de informatie van het Douane Supportcentrum voor Softwareontwikkelaars. Hier vindt u ook meer informatie over de testomgeving voor bedrijven (BTO) en de validatie test service (VTS).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.