Aangifte doen voor een leverancier in een ander EU-land

Wilt u aangifte doen van accijns voor rekening van een leverancier in een ander EU-land? En levert de leverancier die accijnsgoederen in Nederland af aan andere dan:

  • een vergunninghouder van een accijnsgoederenplaats (AGP)
  • een geregistreerde geadresseerde
  • een zelfstandig bedrijf

Dan moet u een 'Vergunning fiscaal vertegenwoordiger verkoper op afstand' hebben.

Deze vergunning kunt u alleen aanvragen als de leverancier u schriftelijk heeft gemachtigd om namens hem de accijnsaangifte te doen en alles wat daar mee samenhangt.

U vraagt de vergunning aan met het formulier Aanvraag Vergunning fiscaal vertegenwoordiger accijns van verkoper op afstand.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.