Accijnsgoederen verzenden

Het vervoer van accijnsgoederen binnen de Europese Unie is aan regels gebonden. Daarbij zijn er verschillende regels voor vervoer van accijnsgoederen waarover wel of niet de accijns is betaald.

Accijns is nog niet betaald (schorsing van de accijns)

Verzendt u accijnsgoederen waarover de accijns nog niet is betaald (schorsing van de accijns)? Dan moet u binnen de Europese Unie (EU) voor het vervoer gebruik maken van het online toezichtsysteem Excise Movement and Control System (EMCS). Per zending maakt u een elektronisch administratief document (e-AD) aan in dit systeem.

Het e-AD mag alleen worden gebruikt als de verzender:

 • een 'Vergunning accijnsgoederenplaats' heeft (in andere EU-landen: belastingentrepot), of
 • een geregistreerde afzender is

en

 • de ontvanger 1 van de volgende 4 vergunningen heeft:
  • 'Vergunning geregistreerde geadresseerde' in een ander EU-land
  • 'Vergunning geregistreerde geadresseerde (tijdelijk)' in een ander EU-land
  • 'Vergunning accijnsgoederenplaatsen'
  • 'Vergunning belastingentrepot' in een ander EU-land
 • of de ontvanger is gevestigd buiten de EU
  In dat geval is er sprake van uitvoer.

Iedereen kan controleren of een ontvanger van accijnsgoederen in 1 van de lidstaten een van de 4 vereiste vergunningen heeft. Dit kan op de website van de Europese Unie, SEED - Controle van accijnsvergunning (SEED = System for Exchange of Excise Data).

Het EMCS volgt het vervoer van accijnsgoederen. Het EMCS gebruikt daarbij informatie die verzender en ontvanger door middel van berichten hebben ingevoerd in het systeem.

Een e-AD kan achterwege blijven voor de overbrenging tussen vergunninghouders van een accijnsgoederenplaats, als beide vergunninghouders toestemming van de Douane hebben om gebruik te maken van een zogenoemde maandverklaring.

Accijns is wel betaald (veraccijnsd)

Verzendt u regelmatig accijnsgoederen naar een ander EU-land of naar Nederland via het grondgebied van een ander EU-land, waarvoor de accijns al is betaald in Nederland? Dan moet u, voordat u de zending verzendt, een 'Vergunning gecertificeerde afzender' hebben.

U vraagt de vergunning aan met het formulier 'Aanvraag Vergunning gecertificeerde afzender'.

Download het 'Informatieblad Vergunning gecertificeerde afzender'.

Incidenteel veraccijnsde goederen verzenden

Verzendt u incidenteel accijnsgoederen naar een ander EU-land of naar Nederland via het grondgebied van een ander EU-land, waarvoor de accijns is betaald in Nederland? Dan moet u, voordat u de zending verzendt, een 'Vergunning gecertificeerde afzender (tijdelijk)' hebben. Deze vergunning geldt voor:

 • 1 vervoersbeweging
 • 1 bepaalde hoeveelheid goederen
 • 1 afzender
 • 1 tijdvak

U vraagt de vergunning aan met het formulier 'Aanvraag Vergunning gecertificeerde afzender (tijdelijk)'.

Download het 'Informatieblad Vergunning gecertificeerde afzender'.

Nadat de accijns in het EU-land van bestemming is betaald, kunt u in Nederland teruggaaf van de Nederlandse accijns krijgen. Kijk voor de voorwaarden voor teruggaaf van accijns in het 'Handboek Accijns'.

U vraagt de teruggaaf online aan in Mijn Douane.

Zendingen aanmelden

U moet uw zendingen vóór verzending aanmelden in het EMCS. Door automatiseringsproblemen kan het voorkomen dat EMCS niet beschikbaar is. Dan gebruikt u de noodprocedures.

De noodprocedures bestaan uit papieren formulieren met een toelichting. U gebruikt deze procedures voor:

U mag ook een eigen model gebruiken als u daarin dezelfde gegevens vermeldt.

Meer over het automatiseringssysteem en de procedures leest u in het 'Handboek EMCS'.

Let op!

Voor accijnsgoederen die u alleen binnen Nederland vervoert en waarover in Nederland accijns is betaald, moet u een 'herkomstdocument' (bijvoorbeeld een factuur of vervoersdocument) hebben.

Hebt u vragen?

Bel dan de Centrale Unit Accijns: 088 - 154 61 00.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.