Vrijstelling van accijns en/of verbruiksbelasting

Accijnsgoederen

U kunt vrijstelling van accijns krijgen bij uitslag tot verbruik voor accijnsgoederen die bestemd zijn voor bepaalde doeleinden. Voorbeelden daarvan:

  • bier, wijn, tussenproducten en overige alcoholhoudende producten die rechtstreeks of als bestanddeel van een halffabrikaat worden gebruikt voor het maken van levensmiddelen
  • overige alcoholhoudende producten die niet zijn bestemd voor inwendig gebruik door de mens
  • overige alcoholhoudende producten die worden gebruikt voor het maken van geneesmiddelen
  • minerale oliën die niet zijn bestemd als motorbrandstof, als brandstof voor verwarming of als additief in motorbrandstof
  • sigaretten en rooktabak die helemaal uit andere stoffen dan tabak bestaan en die zijn bestemd om te gebruiken voor medicinale doeleinden

Blijkt de bestemming niet uit de accijnsgoederen als zodanig? Dan kunt u alleen met vrijstelling uitslaan tot verbruik als de afnemer van de accijnsgoederen in het bezit is van een 'Vergunning vrijstelling accijns' van de Douane.

U kunt ook vrijstelling van accijns krijgen voor accijnsgoederen die worden gebruikt als grondstof voor het maken van niet-accijnsgoederen. Hiervoor moet de afnemer altijd in het bezit zijn van een 'Vergunning vrijstelling accijns'. Voor meer informatie neemt u contact op met de DouaneTelefoon.

Betrekt u accijnsgoederen en wilt u een 'Vergunning vrijstelling accijns' aanvragen? Gebruik dan het formulier 'Aanvraag Vergunning vrijstelling accijns'.

Verbruiksbelastinggoederen

U kunt vrijstelling krijgen van verbruiksbelasting voor alcoholvrije dranken. Voorbeeld daarvan:

  • alcoholvrije dranken die worden gebruikt als grondstof voor het maken van andere goederen dan alcoholvrije dranken

Afhankelijk van de soort vrijstelling is een vergunning nodig. Voor meer informatie neemt u contact op met de DouaneTelefoon.

U vraagt de vergunning aan met het formulier 'Aanvraag Vergunning vrijstelling verbruiksbelasting'.

Meer informatie downloaden

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.