Na uw AEO-aanvraag

De Douane onderzoekt of uw bedrijf voldoet aan de AEO-criteria. Ook beoordelen wij of de mogelijke risico's voldoende zijn afgedekt. Als u niet voldoet aan deze criteria, kunnen wij uw aanvraag afwijzen. U kunt bezwaar maken tegen een formele afwijzing.

Wanneer accepteren wij uw aanvraag niet?

Wij accepteren een aanvraag voor een AEO-vergunning niet in de volgende gevallen:

  • De aanvraag bevat niet alle nodige informatie. Zelfs niet na ons verzoek om aanvullende gegevens.
  • U levert de aanvraag niet in bij de bevoegde douaneautoriteiten.
  • Wij hebben korter dan 3 jaar voor uw huidige aanvraag een eerder verleende AEO-vergunning ingetrokken.
  • U bent geen marktdeelnemer (de activiteiten van uwe bedrijf vallen niet onder de douanewetgeving).

Wij bezoeken uw bedrijf

Wij bezoeken elk bedrijf dat een AEO-aanvraag indient. Tijdens dit bezoek vindt onder meer een gesprek plaats met:

  • de directie van het bedrijf
  • de personen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de AEO-self-assessment
  • de persoon binnen de organisatie die verantwoordelijk is voor het beveiligings- en veiligheidsbeleid

AEO-logo

Voor bedrijven met een AEO-vergunning stelt de Europese Commissie een AEO-logo ter beschikking. U krijgt dit logo bij de afgifte van uw AEO-vergunning. Alleen bedrijven met een AEO-vergunning mogen dit logo voor eigen doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld op commerciƫle documenten, in brochures of op visitekaartjes.

Let op!

Op het logo rust copyright.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.