Onderhouden van uw AEO-status

Hebt u een AEO-vergunning? Dan moet u regelmatig vaststellen of u nog voldoet aan de AEO-eisen. Hiervoor zet u een systeem van monitoring op. Zijn er wijzigingen die invloed kunnen hebben op de AEO-status? Meld dat dan aan ons.

Monitoring

Met monitoring ziet u erop toe dat de interne beheersing binnen uw bedrijf effectief is en blijft. U stelt periodiek vast of de getroffen maatregelen nog passen en goed werken. Zodra daar aanleiding toe is, past u de maatregelen aan. Bijvoorbeeld als uw risico's wijzigen. U kunt hiervoor de AEO-Guidelines van de EU blijven gebruiken.

Leg goed vast welke werkzaamheden u doet in het kader van monitoring. Houd ook resultaten en eventuele vervolgacties goed bij. Bij het toezicht op uw AEO-status maken wij zoveel mogelijk gebruik van uw monitoringsactiviteiten.

Geef wijzigingen door

Zijn er wijzigingen in uw bedrijfssituatie of in de controlemechanismen van uw bedrijf? En hebben deze (mogelijk) invloed op de AEO-status? Het is dan belangrijk om ons dat te melden via het EU Customs Trader Portal.

U hebt namelijk de verplichting om ons wijzigingen te melden die invloed hebben op uw AEO-status. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in aandelenverhoudingen, directie, verantwoordelijke personen voor douanezaken, overnames, verhuizingen, grote wijzigingen in logistieke of financiĆ«le systemen.

Zie voor meer informatie Annex 4 van de AEO-Guidelines van de EU.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.