Vergunning AEO Veiligheid

In de internationale handel is de AEO-vergunning steeds noodzakelijker. Er zijn 2 AEO-vergunningen.  AEO-S is de meest uitgebreide vergunning. Deze vergunning draagt bij aan de beveiliging van de gehele logistieke keten.

Bij het afgeven van deze vergunning kijken we naar waarborgen die uw bedrijf al biedt, zoals beveiligings- en veiligheidssystemen. Het kan gaan om interne beheersingsmaatregelen. Maar ook om veiligheidscertificaten van anderen, zoals de Koninklijke Marechaussee of Havendiensten. Voorbeelden van deze certificaten zijn: Erkend agent of Bekende afzender, ISPS-code, TAPA, ISO en erkenning COKZ. 

Bedrijven met een Vergunning AEO Veiligheid hebben recht op een aantal wettelijke faciliteiten en bijbehorende voordelen.

Voordelen AEO Veiligheid

Een Vergunning AEO Veiligheid levert u de volgende voordelen op:

 • minder fysieke en documentcontroles
 • voorrang bij controle als uw bedrijf hiervoor is geselecteerd
 • op verzoek kan een controle op een bepaalde locatie plaatsvinden
 • kennisgeving vooraf bij controles
 • erkenning van de vergunning door andere landen (buiten de EU) in het kader van wederzijdse erkenning (Mutual Recognition Agreement, MRA)

Wilt u gebruikmaken van deze faciliteiten? Vermeld dan uw EORI-nummer in uw aangifte bij binnenbrengen, of de aangifte tot tijdelijke opslag.

Kennisgeving douanecontrole

Hebt u een Vergunning AEO Veiligheid en hebt u een summiere aangifte bij binnenbrengen (ENS) ingediend? Of een aangifte tot tijdelijke opslag (ATO)? Dan sturen wij u vooraf een kennisgeving douanecontrole bij het binnenbrengen van goederen.

Bent u afhandelaar (luchtzijde) of stuwadoor (maritiem)? Ook dan krijgt u bericht van een voorgenomen douanecontrole. Hebt u geen Vergunning AEO Veiligheid? Dan krijgt u de kennisgeving douanecontrole pas op het moment dat de goederen worden gelost.

Let op! Wij sturen niet altijd een kennisgeving. Bijvoorbeeld als dit een negatief effect kan hebben op de controle, of de resultaten daarvan. En in sommige gevallen mogen wij op grond van bijzondere wetgeving de kennisgeving niet vooraf geven.

Wederzijdse erkenning (MRA)

De Europese Commissie werkt met een aantal derde landen samen aan wederzijdse erkenning van de Vergunning AEO Veiligheid. Hebt u bij uw AEO-aanvraag aangegeven dat uw gegevens voor wederzijdse erkenning mogen worden uitgewisseld? Dan komt u in aanmerking voor faciliteiten bij uitvoer naar deze landen.

De EU heeft overeenkomsten afgesloten met:

 • Japan
  De uitwisseling van gegevens met Japan gebeurt automatisch als u hebt aangegeven dat uw gegevens mogen worden uitgewisseld.
 • de Verenigde Staten
  Deze overeenkomst is heel specifiek geregeld. In de Veelgestelde vragen (FAQ) van de overeenkomst  op de website van de EU staat wat u moet doen om in aanmerking te komen voor de faciliteiten.
 • China
  De uitwisseling van gegevens gebeurt automatisch als u hebt aangegeven dat uw gegevens mogen worden uitgewisseld. U moet wel zaken doen met een ACE-houder in China. U moet ook altijd uw AEO EORI-nummer vermelden bij het uitwisselen van informatie.
 • Noorwegen
 • Zwitserland
 • Andorra

Vergunning AEO Veiligheid aanvragen

Lees hier hoe u de Vergunning AEO Veiligheid aanvraagt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.