Vergunning AEO Veiligheid (AEO-S)

In de internationale handel is de AEO-vergunning steeds noodzakelijker. Er zijn 2 Authorised Economic Operator (AEO-) vergunningen. AEO-S is de meest uitgebreide. Deze vergunning draagt bij aan de beveiliging van de gehele logistieke keten.

Bij het afgeven van deze vergunning kijken we naar waarborgen die uw bedrijf al biedt, zoals beveiligings- en veiligheidssystemen. Het kan gaan om interne beheersingsmaatregelen. Maar ook om veiligheidscertificaten van anderen, zoals de Koninklijke Marechaussee of Havendiensten. Voorbeelden van deze certificaten zijn: Erkend agent of Bekende afzender, ISPS-code, TAPA, ISO en erkenning COKZ.

Bedrijven met een vergunning AEO-S hebben recht op een aantal wettelijke faciliteiten en bijbehorende voordelen.

Voordelen vergunning AEO-S

Een vergunning AEO-S levert u de volgende voordelen op:

 • minder fysieke en documentcontroles
 • voorrang bij controle als uw bedrijf hiervoor is geselecteerd
 • op verzoek kan een controle op een bepaalde locatie plaatsvinden
 • kennisgeving vooraf bij controles
 • erkenning van de vergunning door andere landen (buiten de EU) in het kader van wederzijdse erkenning (Mutual Recognition Agreement, (MRA)

Wilt u gebruikmaken van deze faciliteiten? Vermeld dan uw EORI-nummer in uw aangifte bij binnenbrengen, of de aangifte tot tijdelijke opslag.

Kennisgeving douanecontrole

Hebt u een vergunning AEO-S en hebt u een summiere aangifte bij binnenbrengen (ENS) ingediend? Of een aangifte tot tijdelijke opslag (ATO)? Dan sturen wij u vooraf een kennisgeving douanecontrole bij het binnenbrengen van goederen.

Bent u afhandelaar (luchtzijde) of stuwadoor (maritiem)? Ook dan krijgt u bericht van een voorgenomen douanecontrole.

Hebt u geen vergunning AEO-S? Dan krijgt u de kennisgeving douanecontrole pas op het moment dat de goederen worden gelost.

Let op!

Wij sturen niet altijd een kennisgeving. Bijvoorbeeld als dit een negatief effect kan hebben op de controle, of de resultaten daarvan. En in sommige gevallen mogen wij op grond van bijzondere wetgeving de kennisgeving niet vooraf geven.

Aanvullende info (CAI-bericht)

U kunt ons met het CAI-bericht (Consignment Additional Information) aanvullende informatie geven over een zending. Zoals het EORI-nummer van de ontvanger (consignee) als deze een AEO-vergunning heeft. Of een verwijzing naar aanvullende informatie over de zending. Wij houden daar dan rekening mee bij onze controles.

U vindt de specificaties van het CAI-bericht (Message Implementation Guide, MIG) in het besloten gedeelte 'Community voor ontwikkelaars van aan Douane gerelateerde software' van de website van de Nationale Helpdesk Douane. U hebt inloggegevens nodig om toegang te krijgen.

Wederzijdse erkenning (MRA)

De Europese Commissie werkt met een aantal niet-EU-landen samen aan wederzijdse erkenning van de vergunning AEO-S.

Hebt u bij uw AEO-aanvraag aangegeven dat uw gegevens voor wederzijdse erkenning mogen worden uitgewisseld? Dan komt u in aanmerking voor faciliteiten bij uitvoer naar deze landen.

De EU heeft overeenkomsten afgesloten met:

 • Japan
  De uitwisseling van uw gegevens met Japan gebeurt automatisch. Lees hier meer over in de pdf 'Mutual Recognition of Authorised Economic Operators between the EU and Japan' (in het Engels) op de website van de EU.
 • de Verenigde Staten
  Deze overeenkomst is heel specifiek geregeld. In de pdf 'Frequently Asked Questions EU - US Mutual Recognition Decision' (in het Engels) op de website van de EU staat wat u moet doen om in aanmerking te komen voor de faciliteiten.
 • China
  De uitwisseling van uw gegevens gebeurt automatisch als u hebt aangegeven dat uw gegevens mogen uitgewisseld. U moet wel zaken doen met een ACE-houder in China. Ook moet u altijd uw AEO EORI-nummer vermelden bij het uitwisselen van informatie. In de pdf 'Frequently Asked Questions China-EU Authorised Economic Operators Mutual Recognition Decision' (in het Engels) op de website van de EU staat wat u moet doen om in aanmerking te komen voor de faciliteiten.
 • Noorwegen
 • Zwitserland
 • Verenigd Koninkrijk (VK)
  We hebben nog geen informatie over de toepassing van de MRA tussen de EU en het VK. Op dit moment wordt de inhoudelijke invulling afgestemd. Naar verwachting zal de MRA eind 2021 in werking treden.
  Zodra de MRA in werking treedt melden wij dat op deze pagina.
  De MRA wordt gebaseerd op 'The EU-UK Trade and cooperation agreement'. U vindt de afspraken over de wederzijdse erkenning van de AEO-status op pagina 533 t/m 537 van de pdf.

Meer informatie over de verschillende overeenkomsten, de gemaakte afspraken en veelgestelde vragen vindt u op de website 'Mutual Recognition and Cooperation with other government authorities' (in het Engels) van de Europese Commissie.

Vergunning AEO-S aanvragen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.