Vergunning AEO Veiligheid (AEO-S)

In de internationale handel is de AEO-vergunning steeds noodzakelijker. Er zijn 2 Authorised Economic Operator (AEO-) vergunningen. AEO-S is de meest uitgebreide. Deze vergunning draagt bij aan de beveiliging van de gehele logistieke keten.

Bij het afgeven van deze vergunning kijken we naar waarborgen die uw bedrijf al biedt, zoals beveiligings- en veiligheidssystemen. Het kan gaan om interne beheersingsmaatregelen. Maar ook om veiligheidscertificaten van anderen, zoals de Koninklijke Marechaussee of Havendiensten. Voorbeelden van deze certificaten zijn: Erkend agent of Bekende afzender, ISPS-code, TAPA, ISO en erkenning COKZ.

Bedrijven met een vergunning AEO-S hebben recht op een aantal wettelijke faciliteiten en bijbehorende voordelen.

Voordelen vergunning AEO-S

Een vergunning AEO-S levert u de volgende voordelen op:

  • minder fysieke en documentcontroles
  • voorrang bij controle als uw bedrijf hiervoor is geselecteerd
  • op verzoek kan een controle op een bepaalde locatie plaatsvinden
  • kennisgeving vooraf bij controles
  • erkenning van de vergunning door andere landen (buiten de EU) in het kader van wederzijdse erkenning (Mutual Recognition Agreement, (MRA)

Wilt u gebruikmaken van deze faciliteiten? Vermeld dan uw EORI-nummer in uw aangifte bij binnenbrengen, of de aangifte tot tijdelijke opslag.

Kennisgeving douanecontrole

Hebt u een vergunning AEO-S en hebt u een summiere aangifte bij binnenbrengen (ENS) ingediend? Of een aangifte tot tijdelijke opslag (ATO)? Dan sturen wij u vooraf een kennisgeving douanecontrole bij het binnenbrengen van goederen.

Bent u afhandelaar (luchtzijde) of stuwadoor (maritiem)? Ook dan krijgt u bericht van een voorgenomen douanecontrole.

Hebt u geen vergunning AEO-S? Dan krijgt u de kennisgeving douanecontrole pas op het moment dat de goederen worden gelost.

Let op!

Wij sturen niet altijd een kennisgeving. Bijvoorbeeld als dit een negatief effect kan hebben op de controle, of de resultaten daarvan. En in sommige gevallen mogen wij op grond van bijzondere wetgeving de kennisgeving niet vooraf geven.

Aanvullende info (CAI-bericht)

U kunt ons met het CAI-bericht (Consignment Additional Information) aanvullende informatie geven over een zending. Zoals het EORI-nummer van de ontvanger (consignee) als deze een AEO-vergunning heeft. Of een verwijzing naar aanvullende informatie over de zending. Wij houden daar dan rekening mee bij onze controles.

U vindt de specificaties van het CAI-bericht (Message Implementation Guide, MIG) in het besloten gedeelte 'Community voor ontwikkelaars van aan Douane gerelateerde software' van de website van de Nationale Helpdesk Douane. U hebt inloggegevens nodig om toegang te krijgen.

Wederzijdse erkenning (MRA)

De Europese Commissie werkt met een aantal niet-EU-landen samen aan wederzijdse erkenning van de vergunning AEO-S.

Hebt u bij uw AEO-aanvraag aangegeven dat uw gegevens voor wederzijdse erkenning mogen worden uitgewisseld? Dan komt u in aanmerking voor faciliteiten bij uitvoer naar deze landen.

De EU heeft overeenkomsten afgesloten met:

Meer informatie over de verschillende overeenkomsten, de gemaakte afspraken en veelgestelde vragen vindt u op de website 'Mutual Recognition and Cooperation with other government authorities' (in het Engels) van de Europese Commissie.

Vergunning AEO-S aanvragen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.