Douanevertegenwoordiging

Er zijn 3 verschillende manieren om aangiften te doen voor een ander:

 • als aangever (code status vertegenwoordiger: 1)
  U doet de aangifte op eigen naam en voor eigen rekening.
 • als direct vertegenwoordiger (code status vertegenwoordiger: 2)
 • als indirect vertegenwoordiger (code status vertegenwoordiger: 3)

Als u aangifte doet als direct of indirect vertegenwoordiger, dan treedt u op als douanevertegenwoordiger.

De regels voor douanevertegenwoordiging zijn veranderd. Vanaf 1 mei 2016 geldt het douanewetboek van de Unie (DWU).

Wat zijn de belangrijkste verschillen?

 • De douanevertegenwoordiger moet gevestigd zijn in het douanegebied van de Europese Unie. Hij mag ook vertegenwoordigen in andere landen van het douanegebied van de Unie.
 • Landen van het douanegebied van de Unie moeten douanevertegenwoordigers uit andere landen van de Unie toelaten als zij voldoen aan de AEO-criteria.
 • Nationaal mogen er voorwaarden worden bepaald waaraan een douanevertegenwoordiger moet voldoen.

Wat zijn de voorwaarden voor toelating?

In Nederland moeten alle douanevertegenwoordigers voldoen aan de AEO-criteria om een ander direct of indirect te vertegenwoordigen bij:

 • het doen van een douaneaangifte
 • een aangifte tot tijdelijke opslag  
 • een aangifte tot wederuitvoer
 • een kennisgeving van wederuitvoer


De AEO-criteria zien op:

 • compliance
 • deugdelijke handels- en vervoersadministratie
 • financiële solvabiliteit
 • praktische vakbekwaamheid

In overleg met de branche-organisaties, waaronder de FENEX, is specifiek voor douanevertegenwoordigers een nadere uitwerking gegeven aan de AEO-criteria. De eisen die gesteld worden aan een handels- en vervoersadministratie en de praktische vakbekwaamheid, zijn uitgewerkt en gepubliceerd in het Handboek Douane, hoofdstuk 2.00.00, paragraaf 5.

Ik heb een oude 'Toelating douane-expediteur'

Hebt u een oude ‘Toelating douane-expediteur’, afgegeven vóór 1 mei 2016? Dan blijft deze geldig totdat de Douane beoordeeld heeft of u voldoet aan de AEO-criteria (inclusief de nadere uitwerking). Deze beoordeling gebeurt uiterlijk 1 mei 2019. Voldoet u aan de voorwaarden, dan wordt u toegelaten als douanevertegenwoordiger volgens de nieuwe bepalingen.

Ik heb geen oude 'Toelating douane-expediteur'

Wilt u anderen direct of indirect vertegenwoordigen bij het doen van douaneaangiften, en hebt u geen oude ‘Toelating douane-expediteur’, afgegeven vóór 1 mei 2016? Dien dan via het formulier Aanvraag Toelating douanevertegenwoordiger een verzoek in op grond van de nieuwe bepalingen. Voorwaarde is dat u voldoet aan de AEO-criteria (inclusief nadere uitwerking).

Beoordeel kritisch of u als douanevertegenwoordiger wilt blijven optreden voordat u een aanvraag indient. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u maar af en toe als direct of indirect vertegenwoordiger optreedt. U kunt ook op eigen naam en voor eigen rekening voor uzelf of een ander aangifte doen.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.