Tijdelijke opslag van goederen

Bij tijdelijke opslag worden niet-Uniegoederen voor een korte periode opgeslagen in afwachting van plaatsing onder een douaneregeling of wederuitvoer van de goederen.

Tijdelijke opslag van goederen is mogelijk:

  • na het binnenbrengen van niet-Uniegoederen in het douanegebied van de Unie
  • na beëindiging van de regeling douanevervoer

Plaatst u goederen met status goederen in tijdelijke opslag niet direct onder een douaneregeling? Dan moeten deze goederen worden opgeslagen in een gebouw of op een terrein dat voor die opslag is goedgekeurd.

Ruimte voor tijdelijke opslag

De ruimte voor tijdelijke opslag (RTO) biedt de mogelijkheid om goederen die het douanegebied van de EU binnenkomen, op te slaan in afwachting van een nadere douaneregeling of tot ze worden wederuitgevoerd.

Opslagduur

De duur van de opslag is beperkt tot 90 dagen. Een langere termijn is niet mogelijk.

Wie kan gebruikmaken van een ruimte voor tijdelijke opslag?

In principe kan iedereen van een RTO gebruikmaken. De tijdelijke opslag wordt in de praktijk vooral gebruikt door bedrijven die zich bezighouden met het laden en lossen van schepen en vliegtuigen in het internationale verkeer. De beheerder van de ruimte is tegenover de Douane aansprakelijk voor de opgeslagen goederen. De opslagruimte moet door de Douane zijn goedgekeurd.

Aanvragen vergunning

Als u een RTO wilt beheren, hebt u een vergunning nodig. Die vraagt u aan via het EU Trader Portal. Meer informatie hierover staat in de 'Invulinstructie EU Trader Portal – Vergunning ruimte voor tijdelijke opslag (TST)'.

Voor de opslag van goederen in een RTO is een zekerheidstelling nodig.

Meer informatie

Meer informatie over deze vergunning vindt u in de 'Toelichting en algemene voorwaarden' en in het Handboek Douane.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.