Zo werkt uitgaan

Als goederen het douanegebied van de Unie verlaten, noemen we dit 'uitgaan'.

Dit moet u doen als goederen uitgaan:

  • breng de goederen naar het douanekantoor van uitgang
  • breng de goederen aan
  • zorg ervoor dat de goederen de Unie verlaten

Goederen naar douanekantoor van uitgang brengen

Verlaten de goederen de Unie via Nederland? Dan brengt u de goederen naar het douanekantoor dat bevoegd is voor de zee- of luchthaven waar de goederen de Unie verlaten. Dit is het douanekantoor van uitgang.

Voor het vervoer van goederen van het douanekantoor van uitvoer naar het douanekantoor van uitgang is in Nederland geen uitvoergeleidedocument nodig.

Goederen aanbrengen

U moet het douanekantoor van uitgang laten weten dat de goederen zijn gearriveerd en beschikbaar zijn voor controle. Iedereen die over de goederen beschikt en ze voor controle kan aanbieden, kan deze aankomstmelding doen. De chauffeur bijvoorbeeld, of iemand die bij de terminal de goederen ontvangt.

Doet u de (weder)uitvoeraangifte bij een douanekantoor dat ook douanekantoor van uitgang is, en is er geen binnenlands vervoer? Dan meldt het douane-aangiftesysteem DMS of AGS de aankomst automatisch.

Goederen de Unie laten verlaten

Met de aangifte ten uitklaring meldt u bij de Douane dat u met de goederen wilt vertrekken. De aangifte ten uitklaring doet u voor het uitgaande vervoermiddel én de goederen. Voor de goederen is dit het uitgaand manifest. Voor een uitgaand schip is dit de generale verklaring (IMO/FAL 1). Voor een uitgaand vliegtuig is dit de generale verklaring luchtvaart.

Als u aan alle formaliteiten hebt voldaan, krijgt u toestemming voor vertrek. Daarna meldt u dat de goederen de Unie hebben verlaten. Dit is het 2e deel van de aangifte ten uitklaring.

Het douanekantoor van uitgang en het douanekantoor van uitvoer bevestigen de exporteur dat de goederen zijn uitgegaan.

Het uitgaand manifest waarmee u voor de goederen de aangifte ten uitklaring doet, moet uiterlijk 1 werkdag na de dag van vertrek van het uitgaande vervoermiddel waarmee de goederen zijn uitgegaan, bij ons binnen zijn. Voor goederen die op vrijdag of in het weekend uitgaan, geldt een termijn van 2 werkdagen. Officiële feestdagen gelden niet als werkdag.

Fictief uitgaan

Doet u (weder)uitvoeraangifte, en wordt deze opgevolgd door een aangifte voor douanevervoer of een Single Transport Document? Dan zijn de goederen fictief uitgegaan. Het toezicht op het uitgaan gebeurt dan door het douanevervoer te controleren.

Meer informatie?

In het Handboek Douane leest u meer over uitgaan:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.