Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) - algemeen

De Douane houdt toezicht op de in- en uitvoer van goederen, controleert of de verschuldigde belastingen worden betaald en of goederen bij uitvoer voldoen aan de voorschriften.

De uit-, in- en doorvoer van strategische goederen en strategische diensten is sterk aan regels gebonden. U hebt in veel gevallen een vergunning nodig of u moet een melding doen. Voor bepaalde landen gelden sanctiemaatregelen. Dat betekent dat u bepaalde goederen of diensten niet of niet zomaar mag in- of uitvoeren van of naar deze landen.

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer

De Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) van de Douane is verantwoordelijk voor de informatievoorziening over en de afgifte van vergunningen voor in- en uitvoer van deze goederen en diensten. De CDIU:

 • geeft informatie over de procedure voor het aanvragen van een vergunning of het doen van de melding
 • neemt uw aanvraag in behandeling
 • geeft de vergunningen af
 • stelt rapportages op over afgegeven vergunningen

U kunt voor meer informatie contact opnemen met de CDIU:

Belastingdienst/Douane/Groningen/Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Postbus 3070
6401 DN Heerlen

Telefoon: 088 151 21 22

Let op!

Dit telefoonnummer belt u alleen met vragen over strategische goederen en diensten, consenten, enzovoorts.
Voor andere vragen aan de Douane belt u BelastingTelefoon Douane.

 

Aanvragen en meldingen indienen

U kunt vergunningaanvragen en meldingen bij de CDIU vanaf 1 januari 2012 digitaal indienen:

 • download het formulier dat u nodig hebt
 • vul het formulier in
 • sla het ingevulde formulier op
 • verstuur het formulier via https://www.berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/
  De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsinstanties.

U hoeft het formulier niet te ondertekenen als u het digitaal indient.

Doet u de melding of de aanvraag op papier? Dan moet u wel ondertekenen:

 • download het formulier dat u nodig hebt
 • vul het formulier in
 • print het ingevulde formulier
 • onderteken het formulier
 • stuur het formulier naar de CDIU (zie het postadres hierboven)

Exportcontrole

Op de website van de Rijkoverheid vindt u meer informatie over exportcontroleregimes en het exportcontrolebeleid. Hier vindt u ook het Handboek Strategische goederen en diensten. Daarin staat informatie over:

 • welke goederen precies onder de exportcontroleregimes vallen
 • wat de regels en procedures zijn voor het aanvragen van exportvergunningen

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.