Centrale dienst voor in- en uitvoer (CDIU)

Centrale dienst voor in- en uitvoer (CDIU) behandelt in- en uitvoervergunningen. Andere douanevragen? Kijk op douane.nl, of bel 0800 - 0143. De CDIU is alléén verantwoordelijk voor (de informatievoorziening over en de afgifte van) vergunningen voor in- en uitvoer. In- en uitvoervergunningen zijn in een zeer beperkt aantal gevallen nodig. Denk aan 'strategische goederen en diensten, cultuurgoederen, wapens en munitie (consenten), dual use goederen (goederen die ook voor zaken kunnen worden gebruikt die slechts beperkt of niet zijn toegestaan), en dergelijke'.

Centrale dienst voor in- en uitvoer (CDIU) - algemeen

De Centrale dienst voor in- en uitvoer (CDIU) van de Douane is verantwoordelijk voor de informatievoorziening over en de afgifte van vergunningen voor in- en uitvoer van deze goederen en diensten. Lees hoe u met de CDIU in contact komt.

Lees verder over...

Strategische goederen (vergunningen voor in-, uit- en doorvoer)

Strategische goederen zijn goederen die u niet mag uit-, in- of doorvoeren naar bepaalde landen of alleen onder voorwaarden. Redenen daarvoor zijn veiligheid en internationale afspraken.

Lees verder over...

Strategische diensten

De 'Wet strategische diensten' geeft regels over strategische diensten voor strategische goederen.

Lees verder over...

Sanctiemaatregelen

De Douane houdt toezicht op de naleving van sanctiemaatregelen bij de in- en uitvoer van goederen en diensten van en naar bepaalde landen. De Centrale dienst voor In- en uitvoer (CDIU) van de Douane geeft vergunningen en ontheffingen af die hiermee te maken hebben.

Lees verder over...

Wapens en munitie (consent en vergunning aanvragen)

Er gelden strenge regels voor het over de grens brengen, invoeren en uitvoeren van wapens en munitie. Bij Douane Groningen/Centrale dienst voor in- en uitvoer (CDIU) kunt u de documenten aanvragen die nodig zijn om wapens en munitie te mogen invoeren, uitvoeren en over de grens brengen.

Lees verder over...

Cultuurgoederen (zoals kunst en antiek) invoeren en uitvoeren

Bij de uitvoer van kunst of antiek kan het gaan om cultuurgoederen. Dit is afhankelijk van het soort voorwerp, de waarde en de ouderdom. Voor de uitvoer van cultuurgoederen hebt u een vergunning nodig.

Lees verder over...

Folterwerktuigen

U mag folterwerktuigen niet zo maar in-, uit- of doorvoeren. In sommige situaties geldt een verbod. In andere gevallen hebt u een vergunning nodig.

Lees verder over...

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.