Centrale dienst voor in- en uitvoer (CDIU) - algemeen

De Douane houdt toezicht op de in- en uitvoer van goederen, controleert of de verschuldigde belastingen worden betaald en of goederen bij uitvoer voldoen aan de voorschriften.

De uit-, in- en doorvoer van strategische goederen en strategische diensten is sterk aan regels gebonden. U hebt in veel gevallen een vergunning nodig of u moet een melding doen. Voor bepaalde landen gelden sanctiemaatregelen. Dat betekent dat u bepaalde goederen of diensten niet of niet zomaar mag in- of uitvoeren van of naar deze landen.

Centrale dienst voor in- en uitvoer

De Centrale dienst voor in- en uitvoer (CDIU) van de Douane is verantwoordelijk voor de informatievoorziening over en de afgifte van vergunningen voor in- en uitvoer van deze goederen en diensten. De CDIU:

 • geeft informatie over de procedure voor het aanvragen van een vergunning of het doen van de melding
 • neemt uw aanvraag in behandeling
 • geeft de vergunningen af
 • stelt rapportages op over afgegeven vergunningen

U kunt voor meer informatie contact opnemen met de CDIU:

Douane Groningen/Centrale dienst voor in- en uitvoer 
Postbus 3070 
6401 DN Heerlen 
Telefoon: 088 - 151 21 22

Let op!

Dit telefoonnummer belt u alleen met vragen over strategische goederen en diensten, consenten, enzovoorts. Voor andere vragen aan de Douane belt u de DouaneTelefoon.

Aanvragen en meldingen indienen

U kunt vergunningaanvragen en meldingen bij de CDIU digitaal indienen:

 • Download het formulier dat u nodig hebt.
 • Vul het formulier in.
 • Sla het ingevulde formulier op.
 • Verstuur het formulier via berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl.
  De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsinstanties.

U hoeft het formulier niet te ondertekenen als u het digitaal indient.

Doet u de melding of de aanvraag op papier? Dan moet u wel ondertekenen:

 • Download het formulier dat u nodig hebt.
 • Vul het formulier in.
 • Print het ingevulde formulier.
 • Onderteken het formulier.
 • Stuur het formulier naar de CDIU (zie het postadres hierboven).

Exportcontrole

Op de website van de Rijkoverheid vindt u meer informatie over exportcontroleregimes en het exportcontrolebeleid. Hier vindt u ook het 'Handboek Strategische goederen en diensten'. Daarin staat informatie over:

 • welke goederen precies onder de exportcontroleregimes vallen
 • wat de regels en procedures zijn voor het aanvragen van exportvergunningen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.