Strategische goederen (vergunningen voor in-, uit- en doorvoer)

Strategische goederen zijn goederen die u niet mag uit-, in- of doorvoeren naar bepaalde landen of alleen onder voorwaarden. Redenen daarvoor zijn veiligheid en internationale afspraken. Het gaat om goederen die kunnen worden gebruikt:

  • voor militaire doeleinden
  • voor zowel burgerlijke als militaire doeleinden
  • bij de productie van massavernietigingswapens en/of overbrengingsmiddelen voor dergelijke wapens

Wilt u toch strategische goederen uit-, in- of doorvoeren? Dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen of u moet een melding doen bij de CDIU.

Wilt u weten of bepaalde goederen strategische goederen zijn? Dan kunt u een indelingsverzoek indienen voor deze goederen.

Formulieren

Voor meldingen of aanvragen in verband met strategische goederen kunt u de volgende formulieren gebruiken. Lees ook hoe u de formulieren indient.

Leveringen militaire goederen binnen de EU en 3 andere landen

Doet u transacties met militaire goederen in een andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein? Kijk dan wat u moet doen als u leverancier bent of als u afnemer bent.

Leverancier van militaire goederen

Een leverancier heeft voor de levering van militaire goederen een overdrachtsvergunning nodig. Dat kan zijn:

  • een individuele overdrachtsvergunning
  • een globale overdrachtsvergunning
  • een algemene overdrachtsvergunning

Met een algemene overdrachtsvergunning mag een leverancier militaire goederen leveren aan gecertificeerde («erkende») afnemers van militaire goederen.

De overdrachtsvergunning wordt verleend door de autoriteiten van de lidstaat of het land waar de leverancier is gevestigd.

Afnemer van militaire goederen

Neemt uw onderneming militaire goederen af van een leverancier in een andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein? Dan kan uw onderneming op verzoek gecertificeerd («erkend») worden als afnemer van militaire goederen. Met deze certificering mag uw leverancier de goederen met zijn algemene overdrachtsvergunning naar u toesturen.

Certificering vindt plaats door de autoriteiten van de lidstaat of het land waar de afnemer is gevestigd.

Certificering vindt plaats als de onderneming voldoet aan de criteria voor certificeren. In Nederland gevestigde ondernemingen vragen de certificering aan met de volgende formulieren:

Bij deze formulieren hoort ook een 'Samenvatting self-assessment bij de Aanvraag Certificering afnemer militaire goederen'.

Vraag voordat u een aanvraag indient, een oriënterend gesprek aan met de Douane (Douane regio Eindhoven, Unit DEI - Klantmanagement, telefoon: 040 - 292 45 44).

U krijgt de 'Samenvatting self-assessment bij de Aanvraag Certificering afnemer militaire goederen' na het gesprek uitgereikt.

Meer informatie

Voor vuurwapens en munitie zie: 'Wapens en munitie'.

Meer informatie over strategische goederen vindt u op rijksoverheid.nl/onderwerpen/exportcontrole-strategische-goederen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.